Deň bezpečného internetu

K medzinárodnej iniciatíve sa pripája od roku 2008 aj Orange Slovensko

367304
6.2.2012 / md

7. február vyhlásila medzinárodná spoločnosť InSafe (Európska sieť centier propagujúcich bezpečné a zodpovedné využitie internetu a mobilných zariadení medzi mladými ľuďmi) za Deň bezpečnejšieho internetu. K tejto medzinárodnej iniciatíve sa pripája od roku 2008 aj Orange Slovensko, vďaka ktorému uskutoční ďalšiu fázu svojho dlhodobého projektu vzdelávania na školách. Jeho cieľom je zvyšovať znalosti žiakov o bezpečnom používaní internetu. O nástrahách virtuálneho sveta sa bude telekomunikačný operátor rozprávať prostredníctvom svojej siete vďaka 20 vyškoleným lektorom s viac ako 3 500 deťmi z takmer 50 základných škôl a osemročných gymnázií po celom Slovensku.

Ako informovala detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková, odborná garantka projektu Deti a moderné komunikačné technológie, v jedenástich mestách Slovenska absolvujú v tento deň lektori dve až tri prednášky na približne 50 základných školách a osemročných gymnáziách. „Pôjde o historicky najväčšiu akciu tohto druhu na Slovensku, kedy počas jedného dňa priamo oslovíme viac ako 3500 detí,“ informoval Richard Fides, hovorca spoločnosti Orange Slovensko.

„Virtuálny svet so sebou prináša čoraz väčšie riziká. Za ostatné roky sa výrazne znížil vek, kedy prichádza dieťa po prvýkrát do styku s internetom. Z roka na rok je cítiť výrazný nárast internetových zručností u detí. Súčasná situácia so sebou prináša nové závislosti medzi mladými ľuďmi a jednou z nich je aj závislosť na využívaní internetu. Stále častejšie dochádza aj k čoraz zákernejším formám kyberšikany. Považujem za výsostne dôležité sa s deťmi, rodičmi aj učiteľmi o týchto nástrahách otvorene rozprávať. Šírenie osvety prostredníctvom osobného navštevovania škôl našimi lektormi na to ponúka skvelú príležitosť,“ hodnotí detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková. Ako zdôraznila deti vedia byť veľmi kruté a netolerantné, najmä pri využívaní internetu a mobilov. Často vysvetľujú pojem „sloboda slova“ po svojom bez rešpektovania etiky a slušnosti. 

Ako pomôcku pre rodičov pripravili organizátori aj informačnú brožúrku, v ktorej nájdu najmä rodičia množstvo užitočných rád, ako viesť deti k rozumnému využívaniu moderných elektronických komunikácií. Myslia tým nielen internet, mobilný telefón ale aj televíziu. Oboznámia sa s rizikami a nástrahami, ktoré využívanie moderných elektronických komunikácií deťom prináša.

Na obrázku zľava je Bibiana Ondrejková, moderátorka tlačovej konferencie na ktorej informoval Orange o Deň bezpečného internetu, Richard Fides, hovorca Orange Slovensko a Mária Tóthová-Šimčáková, odborná garantka projektu Deti a moderné komunikačné technológie.

Foto – Milan Debnár

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)