PF 2012

Buďte veľkorysí. Odkazuje bohatým filozof John Stuart Mill

364662
21.12.2011

"Spôsob života chudobných by mal byť vo všetkých veciach, ktoré sa ich spoločne dotýkajú, regulovaný, ale nie chudobnými...

Je povinnosťou vyšších tried myslieť za nich a prevziať zodpovednosť za ich spôsob života (...), aby sa mohli oddať pravej bezstarostnosti a odpočívať v tieni svojich ochrancov.

Bohatí by mali byť in loco parentis pre chudobných, viesť a držať ich na uzde ako deti."

John Stuart Mill, Princípy politickej ekonómie

Diskusia (0reakcií)