Prečo sa ma bojíte?

Liga proti rakovine ženám pripomína, že v prípade prevencie sa lekárov bať netreba

382847
17.10.2012

V rámci októbrového Týždňa proti rakovine prichádza Liga proti rakovine každý rok s  kampaňou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu. Nárast onkologických ochorení u žien podnietil Ligu proti rakovine zamerať ju tento rok na ženy a najčastejšie onkologické ochorenia, ktoré ich postihujú – rakovinu prsníka, krčka maternice a rakovinu kolorektálneho karcinómu a konečníka.

Kampaň v dĺžke jedného mesiaca bola spustená začiatkom októbra formou teasingu.  V prvej fáze, od 1. do 10. októbra, s výzvou „Prečo sa ma bojíte? Prečo ma ignorujete?“ a odkazom na www.bojitesama.sk bolo cieľom vyvolať záujem verejnosti a očakávanie, čo sa skrýva za otázkami. Druhá časť kampane, od 10. do 28. októbra, s headlinom „Predíďme chorobe spoločne!“, predstavuje ústrednú postavu z prvej teasignovej časti – lekára, je reprezentovaná známym logom Ligy proti rakovine a vyzýva ženy na návštevu preventívnych prehliadok. Sympatický lekár sa na ženy obracia priamo výzvou, pretože práve preventívne prehliadky môžu byť  jedným z faktorov predídenia ochoreniu.

Počas Týždňa proti rakovine /8.10.-14.10.2012/ realizovala Liga proti rakovine prednášky na tému prevencie u žien, či poradenstvo lekára vo vybraných mestách.

S vizuálom kampane sa verejnosť môže stretnúť do konca októbra na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádií, LCD obrazoviek, v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových autobusových spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, na facebooku i webových portáloch.

O význame prevencie sa snaží Liga proti rakovine Slovenky presvedčiť aj v odporúčaniach odborníkov, článkoch i štatistikách na web stránke www.bojitesama.sk, v časopisoch zameraných na zdravie, v edukačných letáčikoch dodávaných do škôl, zdravotníckych zariadení, či šírených prostredníctvom známeho internetového kníhkupectva, ai.

Aktivity v oblasti prevencie

Poradenstvo na Linke pomoci Ligy proti rakovine je jednou zo služieb pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť. Na otázky Vám odpovedia počas celého roka odborníci Ligy proti rakovine telefonicky na 02/52 96 51 48, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR v Bratislave, alebo prostredníctvom on-line poradne dostupnej na www.lpr.sk.

K ďalším aktivitám patria edukačné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl realizované v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, Onkologická výchova na 70 školách na Slovensku, vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

Diskusia (0reakcií)