Prežije tretí sektor krízu?

Na túto a mnohé ďalšie otázky sa snažili nájsť odpoveď zástupcovia neziskových organizácií, občianskych iniciatív a verejných i firemných donorov na konferencii Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť, ktorá sa konala v bratislavskej Galérii Cvernovka.

371199
5.4.2012

Podľa Mirky Ľachkej z Európskeho kontaktného bodu bolo hlavným cieľom podujatia poskytnúť čo najväčší priestor pre dialóg a vzájomnú inšpiráciu.

Vyše 30 prezentujúcich počas workshopov predstavilo príklady dobrej praxe  z oblasti firemného a individuálneho fundraisingu, samofinancovania a podnikania neziskových organizácií, či práce s dobrovoľníkmi. Filip Vagač, splnomocnenec  vlády pre občiansku  spoločnosť v panelovej diskusii zdôraznil, že tretí sektor ponúka niečo čo žiaden iný sektor nemá, a to práve dobrovoľníctvo.

Zvláštna pozornosť bola venovaná eurofondom, ich využiteľnosti pre organizácie tretieho sektora  a možností nastavenia a čerpania v nadchádzajúcom programovom období. 

Provokatívnu tému otvoril Karl H. Richter,  konzultant pre investície do sociálneho dopadu z Veľkej Británie. Vo svojej prezentácii poukázal na krízu kapitalizmu a inicioval diskusiu ako možno v kontexte Slovenska implementovať modely medzisektorovej spolupráce a sociálneho podnikania, ktoré sa využívajú v zahraničí.

Alternatívnym riešením krízy majú byť práve investície so sociálnym dopadom.

Podujatie pripravili: Európsky kontaktný bod, Fórum donorov, Centrum pre filantropiu, Kultúrny kontaktný bod, Slovenské centrum fundraisingu,  Manageria, Galleria Cvernovka a Priatelia zeme – CEPA.

Viac informácií o konferencii: http://www.europapreobcanov.sk/program/

Diskusia (0reakcií)