Ako sa darilo nadáciám v roku 2011

Centrum pre filantropiu po šiestykrát získavalo údaje o slovenských nadáciách.

385486
22.11.2012

Správa o finančnom stave slovenských nadácií za rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 čerpá z údajov zapísaných k 31. decembru 2011 v registri nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a dát uvedených vo výročných správach nadácií za rok 2011 doručených MV SR.

Celkový majetok na Slovensku registrovaných nadácií, ktoré zaslali výročnú správu na Ministerstvo vnútra SR, bol v roku 2011 79,3 mil. euro. V roku 2010 to bola suma 101,8 mil. euro. Rozdiel je spôsobený aj tým, že Nadácia Intenda mala v roku 2010 nadačné imanie vo výške 20,6 mil. euro a v roku 2011 1,96 mil. euro, rozdiel je 18,64 mil. euro.

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2011 dary a granty v hodnote 21,4 mil. euro  čo je o 11,4 mil. euro menej ako v predchádzajúcom roku. 

Tento veľký rozdiel je spôsobený tým, že osem veľkých grantových nadácii prerozdelilo v roku 2011, oveľa nižšie sumy ako v roku 2010. Napr. Nadácia Pázmány Péter Alapítvány grantovala o 3,9 mil. eur menej, MEDICAL – NADÁCIA grantovala o 2 mil. eur menej, o približne 1 mil. eur menej grantovali nadácie: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia Ekopolis, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb,  od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov – nadácií, alebo aj dotácií z verejných zdrojov, predovšetkým Úradu vlády SR, alebo  v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou.  Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Finančné prostriedky z 2% dane sú čerpané v  15 mesačných cykloch. To znamená, že niektoré nadácie v roku 2011 poskytli granty z príjmov z roku 2010 a podobne príjmy z roku 2011 sú prerozdeľované ešte aj v roku 2012.

Najväčšie grantové nadácie na Slovensku 2011, ktoré  v roku 2011 poskytli granty a dary minimálne vo výške 100 000 euro

P.č.

Nadácia

Výška udelených  grantov  2011

Výška udelených  grantov  2010

Zmena (%) 2011/10

Príjmy z 2 % 2011

Príjmy z 2 % 2010

Zmena (%) 2011/10

1

Nadácia Habitat for Humanity International

4 482 201

3 994 615

12,2 

34 599 

68 134 

-49,2 

2

Nadácia SPP

2 253 251

2 461 152

-8,4 

2 621 562 

3 288 767 

-20,3 

3

Nadácia Orange

1 111 994

1 146 886

-3,0 

1 030 014 

1 050 126 

-1,9 

4

Nadácia Pontis

1 029 864

897 223

14,8 

1 022 615 

945 111 

8,2 

5

Nadácia Slovenskej sporiteľne

1 029 572

1 531 427

-32,8 

1 053 006 

840 985 

25,2 

6

Nadácia VÚB

931 057

882 928

5,5 

863 463 

940 620 

-8,2 

7

Nadácia Allianz

686 910

33 442

1 954,0 

n

717 545 

n

8

Nadácia Tatra Banky

607 413

828 670

-26,7 

740 279 

1 036 104 

-28,6 

9

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

497 872

1 460 599

-65,9 

1 616 

4 016 

-59,8 

10

Nadácia J&T

467 995

323 248

44,8 

30 566 

44 159 

-30,8 

11

Nadácia Integra

452 526

400 238

13,1 

730 

3 096 

-76,4 

12

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj

439 676

450 252

-2,3 

n

n

n

13

SANUS-nadácia preventívnej medicíny

358 370

335 245

6,9 

370 436 

335 245 

10,5 

14

Nadácia Poštovej banky

356 580

241 550

47,6 

365 137 

126 129 

189,5 

15

Nadácia Penta

332 306

412 741

-19,5 

3 087 

37 373 

-91,7 

16

Nadácia pre deti Slovenska

332 212

338 665

-1,9 

134 492 

258 016 

-47,9 

17

Nadácia Intenda

284 802

119 067

139,2 

507 002 

171 798 

195,1 

18

Nadácia "Zdravie pre všetkých"

263 532

32 497

710,9 

72 251 

57 752 

25,1 

19

Nadácia Jednota COOP

261 937

358 192

-26,9 

71 784 

78 955 

-9,1 

20

Nadácia Ekopolis

255 301

1 486 052

-82,8 

102 237 

143 707 

-28,9 

21

Nadácia Petit Academy

254 926

258 801

-1,5 

n

n

n

22

Nadácia Volkswagen Slovakia

236 440

156 753

50,8 

10 

n

n

23

Nadácia kresťanského vzdelávania

224 396

376 082

-40,3 

3 053 

n

n

24

Nadácia Deti Matky Terezy

217 059

178 269

21,8 

n

n

n

25

Nadácia Železiarne Podbrezová

162 954

114 393

42,5 

37 101 

94 932 

-60,9 

26

Nadácia Jána Korca

157 744

215 591

-26,8 

62 486 

190 854 

-67,3 

27

Nadácia U. S. Steel Košice

156 245

238 095

-34,4 

9 236 

16 266 

-43,2 

28

Nadácia Mondi SCP

155 345

128 266

21,1 

330 966 

127 674 

159,2 

29

Nadácia Kvapka nádeje

140 628

1 089

12 813,5 

n

n

n

30

Karpatská nadácia

140 221

158 300

-11,4 

62 767 

122 717 

-48,9 

31

Nadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša

138 555

10 600

1 207,1 

40 329 

n

n

32

Nadácia Spoločne pre región

125 901

134 806

-6,6 

122 226 

99 859 

22,4 

33

Stredoeurópska nadácia

123 109

412 330

-70,1 

115 299 

69 084 

66,9 

34

Nadácia Pro charitas

114 264

90 089

26,8 

118 293 

91 307 

29,6 

35

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

112 258

1 495 170

-92,5 

108 947 

114 631 

-5,0 

36

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzelávania

112 000

168 300

-33,5 

n

n

n

37

Nadácia Integra

100 873

172 280

-41,4 

730 

171 798 

-99,6 

PRAMEŇ: Verejne dostupné výročné správy nadácií, Register nadácií MV SR; spracovalo Centrum pre filantropiu, n.o.

Podrobnú správu nájdete tu: http://www.cpf.sk/sk/rebricek-najvacsich-nadacii-v-roku-2011/

Diskusia (0reakcií)