9 mesiacov 0 promile

452644
19.5.2016 / md

Pivo sa teší obľube u ľudí na celom Slovensku a väčšina spokojných zákazníkov pristupuje k jeho konzumácii zodpovedne. Žiaľ, sú aj takí, ktorí si riziká nezodpovednej konzumácie neuvedomujú dostatočne. Aj z toho dôvodu Pivovary Topvar rozvíjajú komunikáciu a kampane na zvýšenie povedomia o vplyve alkoholu na ľudské telo a venujú sa zodpovednej komunikácii o svojich produktoch. Na prevencii nezodpovedného pitia spolupracujú s partnermi, či už ide o pitie počas tehotenstva, pitie a šoférovanie či konzumáciu alkoholu mladistvými.

Svoje komunikačné aktivity na podporu zodpovedného pitia alkoholu Pivovary Topvar prezentovali odbornej i laickej verejnosti na Trhovisku riešení, ktoré sa uskutočnilo 17. mája v bratislavskej Starej tržnici v rámci medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní CSR Summit v réžii Nadácie Pontis.

Dlhodobá udržateľnosť biznisu a firemná zodpovednosť je súčasťou celej filozofie podnikania Pivovarov Topvar, od nákupu surovín, samotnej výroby, distribúcie, predaja aj marketingovej komunikácie pivných značiek na trhu. Na obaloch produktov nájdu konzumenti nielen informácie o zložení, obsahu alkoholu či nutričných hodnotách, ale aj zodpovedné posolstvo a odkaz na webovú stránku www.promileinfo.sk.

Pivovary Topvar sa ako súčasť jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete SABMiller spoločne s ďalšími dvanástimi lídrami na trhu zaviazali ku globálnemu plánu eliminácie škodlivých následkov nezodpovednej konzumácie alkoholu. Plán má za cieľ obmedziť neplnoletým prístup ku alkoholickým nápojom a ich následnú konzumáciu, zamedziť riadeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, rozšíriť marketingové zásady, zlepšiť informovanosť verejnosti a získať podporu predajcov. Preto Pivovary Topvar pri tvorbe svojej marketingovej a PR komunikácie volia zodpovedný a svedomitý prístup s ohľadom na konzumentov, ale aj na celú spoločnosť.

Zodpovedná komunikácia v praxi

Na každej etikete či pivnej plechovke Pivovarov Topvar je jedno z trojice zodpovedných posolstiev: Alkohol za volant nepatrí, Len pre osoby staršie ako 18 rokov či Alkohol nie je vhodný pre tehotné ženy, ktorých znalosť je až na úrovni 70%. Reklamy na pivá z portfólia Pivovarov Topvar neobsahujú prvky, ktoré by mohli osloviť neplnoletých spotrebiteľov a zároveň v nich účinkujú herci, ktorí majú aspoň 25 rokov. Reklamy sú pripravené a umiestnené v médiách s maximálnou presnosťou zamerania na dospelých. Prístup verejnosti na všetky digitálne komunikačné platformy – webové stránky jednotlivých značiek pív a ich profily na sociálnych sieťach je možný len cez kontrolu veku. Na stránke www.promileinfo.sk sú k dispozícii základné informácie o účinkoch alkoholu na organizmus, špeciálne aplikácie a informácie ku kampani 9 mesiacov 0 promile.

Od roku 2012 pravidelne 9. septembra, na Svetový deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, začínajú Pivovary Topvar kampaň zameranú na tehotné ženy, nazvanú 9 mesiacov 0 promile. Pivovary ako jediná pivovarnícka spoločnosť podporujú povedomie o FAS ako následku konzumácie alkoholu v tehotenstve medzi budúcimi mamičkami, ale aj odborníkmi. Informačnou kampaňou oslovujú širokú verejnosť, návštevníkov reštauračných zariadení, ale aj gynekologických ambulancií.

Na Slovensku sa s diagnózou fetálny alkoholový syndróm ročne narodia približne dve stovky detí. Podľa prieskumu, ktorý Pivovary Topvar zrealizovali v auguste 2015, až takmer 80 % tehotným ženám na Slovensku bol ponúknutý alkohol aspoň vo forme prípitku. Až 65 % žien uviedlo, že so svojim lekárom nehovorilo o účinkoch alkoholu počas tehotenstva. Pritom viac ako 80% žien uviedlo, že by sa na základe informácie o negatívnom vplyve aj zanedbateľného množstva alkoholu na vývin plodu nenapila žiadneho alkoholu. „Tieto zistenia vnímame ako záväzok, že o rizikách pitia alkoholu v tehotenstve treba hovoriť ešte viac ako doteraz. Nestačí však, ak budeme o nich hovoriť iba my, je potrebné zapojiť celú verejnosť, vrátane lekárov, ktorí majú možnosť s tehotnou ženou pravidelne komunikovať a významne ovplyvniť jej postoj,“ uviedla Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu z Pivovarov Topvar. Minuloročnú kampaň 9 mesiacov 0 promile v prevádzkach, v médiách či cez sociálne siete zaregistrovalo viac ako stotisíc ľudí. Posolstvo o nevhodnosti alkoholu pre tehotné ženy pozná 21 % ľudí.

9_mesiacov

9_mesiacovZdroj: Topvar

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)