Ako učiť o spoločensky zodpovednom podnikaní?

Príručka o spoločensky zodpovednom podnikaní pre školy

329233
7.2.2009

Junior Achievement Slovensko, n.o. v spolupráci s Východoslovenskou energetikou pripravili príručku pre učiteľov - Ako učiť o spoločensky zodpovednom podnikaní?

Príručku sme pripravili tak, aby sa učitelia oboznámili s témou spoločensky zodpovedného podnikania, porozumeli jej a mohli ju tak zrozumiteľne sprostredkovať svojim študentom. Využívať ju môžu na hodinách náuky o spoločnosti, etickej výchovy, aplikovanej ekonómie, podnikania, ale aj pri práci so študentmi v krúžkoch, alebo pri iných aktivitách v škole. V tejto príručke sme sa nesnažili hodnotiť prístupy k spoločensky zodpovednému podnikaniu, ani porovnávať názory táborov pre a proti tomuto prístupu v podnikaní. Ambíciou bolo priblížiť túto tému učiteľom a ich študentom. Aby raz, keď sa mladí ľudia stanú zamestnancami, alebo podnikateľmi, vedeli, čo je zodpovedné podnikanie. Čím viac budú mladí ľudia o tejto téme vedieť, tým je väčší predpoklad, že v budúcnosti, keď budú pracovať, budú sa o túto oblasť zaujímať a zapájať sa do aktivít firmy, alebo vo svojej vlastnej firme zodpovedne podnikať.

Prevezmite si príručku 

Diskusia (0reakcií)