AXA Fond opäť podporí mladé talenty

Ďalší talentovaní študenti majú šancu získať prostriedky na rozvoj svojich vedeckých projektov

395367
5.6.2013 / md

Pomoci tým, ktorí to potrebujú, nikdy nie je dosť. Ďalší talentovaní študenti majú šancu získať prostriedky na rozvoj svojich vedeckých projektov. AXA Fond totiž otvára svoj 3. ročník. Uchádzať sa o podporu môžu mladí ľudia spĺňajúci kritériá.

Za každým úspechom sa skrýva príbeh. Tým príbehom je častokrát tvrdá drina, prebdené noci a usilovná práca. Ak podmienky na rozvoj nie sú ideálne, je to o niečo ťažšie. No netreba sa vzdávať. Program AXA Fond je aj tento rok zameraný primárne na podporu vedy a výskumu.

„Naším cieľom je neustála podpora talentov. Nie všetci majú to šťastie a vyrastajú v zázemí, ktoré je vyhovujúce. Ani pri najlepšej vôli a snahe nedokážu vždy  rodičia svoje deti finančne podporovať tak, ako by si želali. O to zvlášť si vážime ambície študentov osobnostne a odborne rásť,“ hovorí Martin Vogl, generálny riaditeľ AXA v ČR a SR.

Podmienky získania podpory

- študent (občan SR) do 26 rokov s trvalým pobytom v SR
- rodinný príjem nesmie presiahnuť sumu vo výške 800 Eur
- žiadateľ musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať sa v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v záujmových činnostiach

Program AXA Fond študentom pomôže

- rozvíjať ich talent
- realizovať vedecké a vzdelávacie projekty
- spoznať odborníkov z oblasti, ktorej sa venujú

Použitie podpory z AXA

-  technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu
-  účasť na vedeckých konferenciách a seminároch vrátane dopravy a ubytovania

Harmonogram programu

–          termín na podávanie prihlášok a podkladov k projektom máj-september  2013
–          hodnotenie podkladov: október-november 2013
–          výber úspešných žiadateľov: december 2013
–          vyhodnocovanie zrealizovaných projektov: máj 2014

„Tešíme sa, že čoskoro podporíme tretiu skupinu mladých vedcov a technikov, ľudí s ambíciou dokázať viac. Spadať do kategórie šedý priemer je to, čo ich rozhodne neláka. Sme zvedaví na ďalšie inšpiratívne projekty, ktoré budú mať svoj význam pre celú spoločnosť,“ hovorí Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA v SR.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)