AXA podporí talenty

357112
5.9.2011

AXA fond chce podporiť výnimočné talenty. „Na tento účel AXA vyčlenila sumu viac ako 25 000 Eur. Hlavnými oblasťami podpory sú v rámci vedy a výskumu odbory ako napríklad ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia či cudzie jazyky,“ objasňuje Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA v SR.

Žiak či študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný prospech. Preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na súťažiach a angažovať sa v školských záujmových činnostiach. Zároveň, rodinný príjem domácnosti, v ktorej žije nesmie presiahnuť trojnásobok životného minima. „Na Slovensku žijú šikovní mladí ľudia. Mnohí sa môžu popýšiť úspechmi napríklad aj na svetových olympiádach. Vieme však, že sú aj takí, ktorí nemajú prostriedky na rozvoj svojich mimoriadnych schopností a nadania. Práve tým je určený grantový program AXA Fond,“ vysvetľuje Jana Tarčáková Janičová.

Diskusia (0reakcií)