Banky pomáhali

441436
21.8.2015

Banky aj vlani podporili stovky celospoločensky osožných projektov. Najviac zdrojov vyčlenili na aktivity v oblasti kultúry a charity. Celkovo vynaložili viac ako 4,5 milióna eur. Projekty majú zvyčajne synergický efekt a teda zasahujú naraz viacero spoločenských sfér.

Princípy spoločensky zodpovedného podnikania banky aplikujú do všetkých svojich činností, preto sa prínos bankového sektora nedá ilustrovať len vyjadrením súm v eurách. Zameranie neziskových aktivít jednotlivých bánk a ich nadácií je pritom pestré a vzájomne sa líši. Spoločným znakom je však neustále úsilie prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti,“ konštatoval výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.

Intenzívne sa angažovali v oblasti umenia, kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva. Na podporu kultúrnych zoskupení, hudobných či filmových festivalov s hodnotným umeleckým prínosom, podporu výtvarného umenia či záchranu významných slovenských pamiatok venovali viac ako štvrtinu (26,7 percent) z celkových vynaložených prostriedkov.

Ďalšia takmer štvrtina (24,5 percent) šla na projekty so zameraním na charitu, zdravie, sociálnu a humanitárnu pomoc. Banky aktívne pomáhajú odkázaným na pomoc druhých, najmä chorým, deťom, či rodinám v núdzi . Prispievajú na rehabilitačné a liečebné pobyty, zdravotnícke prístroje a pomôcky, ale aj na modernizáciu zdravotníckych zariadení. Podporujú tiež fungovanie chránených dielní a začleňovanie znevýhodnených skupín.

Zásadnou oblasťou, na ktorú sa banky v rámci svojich neziskových aktivít intenzívne zameriavajú, je aj vzdelávanie a veda (22,1 percent). Už tradične podporujú prednášky celosvetovo uznávaných profesorov a vedeckých osobností na Slovensku, vrátane nositeľov Nobelových či Pulitzerových cien s dôrazom na prepojenie teórie s praxou. Najlepší žiaci a študenti zároveň vďaka bankovým grantom mohli absolvovať študijné pobyty na školách v zahraničí.

Dlhodobo sa tiež venujú zvyšovaniu finančnej gramotnosti a prispievajú k tomu, aby klienti vedeli robiť zdravé finančné rozhodnutia. Majú jednak vlastné iniciatívy a zároveň podporujú spoločný projekt finančného vzdelávania Viac ako peniaze, ktorý realizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Banky neprehliadajú ani potreby športových talentov a telesne postihnutých športovcov. Na oblasť športu vlani šlo 14,4 percent z celkových prostriedkov. Zvyšný podiel zdrojov smeroval na kľúčové oblasti spoločenskej zodpovednosti bankového sektora či už prostredníctvom komunitných alebo zamestnaneckých programov, ďalej na ochranu životného prostredia a prírody, čo je zároveň prierezová téma zodpovedného podnikania. Banky tiež pravidelne podporujú inovatívne startupy a kreatívnych mladých ľudí s perspektívnymi podnikateľskými ideami.

Diskusia (0reakcií)