Banky v akcii

Základné princípy bankovníctva prostredníctvom počítačovej simulácie.

329241
24.9.2009

Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou nadácie Citi Foundation realizuje program Banky v akcii. Vďaka tomuto e-learningovému programu študenti stredných škôl z celého Slovenska spoznávajú základné princípy bankovníctva prostredníctvom počítačovej simulácie, súťaží a zážitkových aktivít.

Program Banky v akcii je určený všetkým študentom stredných škôl. V tomto programe, ktorý je postavený na skúsenostiach z reálneho bankového trhu si študenti, pracujúci v dvojčlenných tímoch vytvoria vlastnú fiktívnu banku. Ako riaditelia tejto banky rozhodujú o úverových sadzbách a investíciách do marketingu, výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť čo najväčší zisk na konci súťaže. Prínos programu spočíva v podpore finančného vzdelávania študentov v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a v rozvoji kľúčových kompetencií nevyhnutných pre vstup mladých ľudí na trh práce. Na celom svete absolvuje v tomto školskom roku tento program viac ako 60 000 študentov, z toho 2 500 na Slovensku.

Citibank patrí k najväčším podporovateľom finančného vzdelávania na Slovensku. Komunitné aktivity finančnej skupiny Citi sú postavené na presvedčení, že finančné služby môžu byť hybnou silou k trvalému dobru. Je prirodzené, že viac než storočná prítomnosť Citi v nespočetných komunitách na celom svete, vedie k zodpovednosti za zvyšovanie kvality ich života. Na Slovensku sa táto zodpovednosť premieta predovšetkým do oblasti finančného vzdelávania. Citibank podporuje program Banky v akcii od školského roku 2007/2008.

Viac informácií o programe Banky v akcii nájdete na stránkach www.jasr.sk a www.citibank.sk.

Diskusia (0reakcií)