BASF podporuje mladých vedcov

Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ojedinelým a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia, zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied, prilákala 200 mladých vedeckých pracovníkov, PhD. študentov a študentov vysokých škôl

425144
13.6.2014 / md

OZ PREVEDA i tento rok vyhlásila víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorým sa stal Ing. Tomáš Bertók s prácou „Analýza glykoproteínov a glykoprofilácia reálnych vzoriek s využitím nanoštruktúrovaných elektrochemických biosenzorov“, aktuálne PhD. študent FCHPT STU v Bratislave, pôsobiaci na Chemickom ústave SAV, na oddelení glykobiotechnológie. Celkový víťaz získal tzv. cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza.

„S organizátormi Konferencie máme spoločný cieľ, stáť na začiatku vývoja odbornej osobnosti talentovaného a zanieteného človeka a napomôcť mu pri jeho ďalšej vedeckej práci. Veríme, že finančná podpora poskytne priestor pre ďalšiu výskumnú činnosť a nové vedecké poznatky budú môcť byť následne využité v oblasti humanitnej medicíny,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o..

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé ceny a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov.

„Tohtoroční účastníci konferencie sa opätovne prezentovali vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odviedli kus úctyhodnej práce. Prvýkrát sme rozhodovali o celkovom víťazovi priamo na slávnostnom ukončení konferencie. Do úzkeho finále sa dostali spomedzi celkovo 200 účastníkov dvaja mladí PhD. študenti: Ing. Tomáš Bertók z Chemického ústavu, SAV a RNDr. Lucia Lichvarová z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV. Po krátkej prezentácii a diskusii oboch kandidátov sa organizačná komisia rozhodla prideliť tzv. cenu Prevedy Ing. Tomáš Bertókovi,“ doplnil Ing. Miroslav Ferko, PhD., predseda OZ PREVEDA.

 

Zdroj: OZ PREVEDA

Spoločná fotografia zo slávnostného udeľovania cien Preveda 2014. V strede celkový víťaz konferencie Ing. Tomáš Bertók.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)