Bezpečne na cestách

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) v roku 2012 odštartovala grantový program Bezpečne na cestách. Jeho zámerom je zvyšovanie znalostí detí a žiakov o pravidlách cestnej premávky. V roku 2013 podporí deväť projektov v celkovej sume 14-tisíc eur.

401887
30.10.2013 / Milan Debnár

„Dopravná výchova je dôležitá pri predchádzaní nehôd a je v záujme nás všetkých, aby bola pre deti čo najatraktívnejšia. Poznatky, ktoré v rámci nej získajú budú totiž využívať každý deň. Zaujímavé projekty aktívnych škôl, učiteľov i rodičov v tejto oblasti si preto podporu Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodne zaslúžia,“ vysvetľuje Eric Reuting, nový predseda správnej rady Nadácie VW SK. Projekty, ktoré Nadácia podporila boli realizované v prešovskom, nitrianskom, bratislavskom, trenčianskom, žilinskom a košickom kraji.

V roku 2012, ihneď po vyhlásení prvej výzvy tohto programu Nadácia dostala 47 žiadostí o podporu. Projekty prekvapili vysokou úrovňou spracovania a zaujímavo naplánovanými aktivitami. Úspech iniciatívy a priaznivý ohlas v širokej verejnosti tak vyústil do jeho ďalšieho pokračovania. „V roku 2013 sme vybrali a podporili deväť projektov z 220 žiadostí v celkovej sume 14 tisíc eur,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Jednotlivé projekty zvyšujú atraktívnosť dopravnej výchovy a získavanie pozitívnych návykov v dopravnej premávke. V rámci projektu Podolský dopravný viacboj sa napríklad žiaci zahrali aj na plánovačov dopravy či záchranárov. Zmerali si tiež schopnosti v jazdách zručnosti a v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand Prix. Tí starší vybudovali s pomocou rodičov a učiteľov v areáli školy nové dopravné ihrisko. Interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym zapájaním detí i rodičov do vzdelávacieho procesu zaujal tiež projekt z materskej školy v Záhorskej Vsi. Prostredníctvom motivačnej postavičky policajta Róberta si škôlkari zopakovali a preverili znalosti z dopravnej výchovy v slovenskom i nemeckom jazyku. Využili pritom piesne, hry, riekanky a hádanky.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)