Cena HP za zodpovedné podnikanie

Cena pre zodpovednú študentskú firmu.

329242
3.9.2009

Začiatkom júla 2009 sme v rámci európskej súťaže o najlepšiu študentskú spoločnosť Junior Achievement – Young Enterprise Europe, ktorá sa konala v Rotterdame, už po švrtýkrát udelili cenu HP za zodpovedné podnikanie študentskej spoločnosti.

Víťazom tohtoročného podujatia sa vďaka svojej ponuke vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia stala študentská spoločnosť Greblys z Litvy.

Cena HP za zodpovedné podnikanie sa udeľuje študentskej spoločnosti, ktorá vo svojom podnikaní dosiahne dobré finančné výsledky, preukáže sociálnu zodpovednosť, environmentálnu stratégiu, ako aj inovácie v obchodnom pláne a operáciách firmy. Cena je súčasťou súťaže HP – zodpovedné podnikanie a je rozšírením programu „Aplikovaná ekonómia“ vzdelávacej organizácie Junior Achievement, ktorý dáva študentom unikátnu možnosť založiť a viesť si svoju vlastnú reálnu firmu.

Ďalším prvkom súťaže je on-line certifikácia a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov HP, ktorí navštevovali školy, kde študentom prezentovali zásady zodpovedného podnikania a príklady z praxe. Na Slovensku sme boli veľmi úspešní, o prácu HP konzultanta bol záujem, takže nakoniec sme s počtom certifikovaných študentov skončili na prvom mieste v Európe.

V európskom HP tíme, ktorý sa venuje CSR aktivitám, máme z týchto výsledkov veľkú radosť. Program sa neustále rozvíja a získava pozornosť, čo len svedčí o tom, že rozhodnutie začať sa venovať téme zodpovedného podnikania už na stredných školách, bolo rozhodne správne.

Diskusia (0reakcií)