Ďalšie tri slovenské školy majú moderné triedy

451211
19.4.2016 / md

Na Slovensku pribudnú tri nové tabletové triedy. Stanú sa tak ukážkovými triedami, v ktorých budú môcť učitelia naplno využiť potenciál moderných technológií vo vyučovacom procese a inšpirovať svojich žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov zábavnejšou formou vzdelávania. Spoločnosť Microsoft Slovensko ich otvorí na troch vybraných školách v Bratislave, Malackách a v Kechneci v rámci projektu Škola tretieho tisícročia – Vzdelávame pre budúcnosť.

Slovenské školy potrebujú inovovať. Ukazuje sa, že vzdelávanie tradičnou formou má v rýchlo sa meniacej dobe svoje limity. O skvalitnenie výučby na školách sa dlhodobo snaží aj spoločnosť Microsoft nielen zavádzaním inovatívnych technológií, ale najmä prípravou učiteľov a prostredia, bez ktorého žiadne moderné technológie nedokážu byť prínosom pre skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania. Cieľom spoločnosti je v spolupráci so školami priniesť ukážkovú tabletovú triedu do každého regiónu, aby ju mohli využívať aj učitelia a žiaci zo širšieho okolia.

„Moderné technológie sú dnes súčasťou sveta mladých a nemali by chýbať v žiadnej škole. Pomáhajú zatraktívniť vyučovanie, umožňujú prístup k informáciám a zlepšujú prácu s nimi, prinášajú nové možnosti ako manažovať prácu v triede, ale aj prípravu na vyučovanie. To všetko ale pod podmienkou, že máme pripravených učiteľov a vybudovaný taký ekosystém školy, ktorý umožňuje, aby technológie boli pomocníkom a nie náhradou učiteľa,“ hovorí Marcela Havrilová zodpovedná za oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovensko, ktorá tabletové triedy otvára ako Školy tretieho tisícročia v rámci projektu Vzdelávame pre budúcnosť.

Po tom, čo prvá tabletová trieda na Základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej priniesla reálne výsledky v dosahovaní vyššej efektivity výučby, ale aj v prístupe žiakov k učeniu a dochádzke, Microsoft otvára tri nové tabletové triedy: v Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave, na Základnej škole Záhorácka 95 v Malackách a na Súkromnej základnej škole v priemyselnom parku v Kechneci.

Kým v Malackách budú žiaci využívať tablety na hodinách fyziky, matematiky, slovenského jazyka, chémie a angličtiny, v Kechneci sa na nich budú učiť už prváčikovia základnej školy. „Technológie nám pomáhajú, aby sme mohli učiť predmety zaujímavým a pre žiakov atraktívnym spôsobom. Študenti vďaka nim dokážu spolupracovať, narábať s informáciami, vytvárať zaujímavé prezentácie a tiež pracovať na diaľku,“ hovorí Kornélia Lohyňová, učiteľka z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave. Podľa Júlie Jánošíkovej, ktorá učí na Základnej škole Záhorácka 95 v Malackách žiaci prijímajú technológie s nadšením. „Vyučovanie je takto pre nich prínosnejšie a zaujímavejšie. Ľahšie prijímajú informácie a učenie berú ako zábavu,” vysvetľuje.

K priekopníkom v oblasti zavádzania informačných technológií do vyučovania patrí dlhodobo Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. Ešte v roku 2007 dostali tunajší prváci notebooky, ktoré používali spolu so šlabikárom a s inými bežnými pomôckami. Neskôr žiaci dostali tablety s Bluetooth klávesnicou, Windows a Office 365, pričom tabletová trieda je vybavená aj interaktívnou tabuľou. Žiaci sa aj vďaka tomu učia spolupracovať v tíme, zdieľať svoje názory a kriticky myslieť.

Všetky tabletové triedy založené na technológiách Windows budú prístupné pre vzdelávacie aktivity aj ostatným školám. Majú byť inšpiráciou k vytvoreniu škôl tretieho tisícročia, ku ktorým spoločnosť prispieva po celom svete pod značkou Microsoft Showcase School.

Zdroj: SKPR Strategies

Microsoft Slovensko pomáha na školách zakladať ďalšie moderné triedy. Na obrázku zľava Markus Breyer, riaditeľ Mirosoftu Slovensko (MS) a Marcela Havrilová z MS

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)