Ekologické a environmentálne projekty majú šancu

359864
18.10.2011

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 6.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft vyčlenil na projekty v tomto ročníku celkovo sumu 57 tisíc eur.  O granty sa budú môcť uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí okrem dobrého nápadu sú tiež ochotní pridať vlastné ruky k dielu.  Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2011. 

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

SLOVNAFT a Ekopolis  tak pokračujú v úspešnej spolupráci, vďaka ktorej celkovo na Slovensku pribudlo za štyri roky viac ako 110 zelených oáz.

V minulých ročníkoch sme sa snažili program rozšíriť o podporu nových prvkov ako boli vyhliadky, či odstraňovanie následkov povodní.  Opakovane však každý ročník programu medzi úspešné patrili projekty spojené s tematikou vody. Tento rok preto chceme vodu poňať ako ústrednú tematiku programu, ktorý si ju navyše sekundárne nesie vo svojom názve. Veď základom každej zelenej oázy je predsa voda,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Diskusia (0reakcií)