Elektrotechnici a Svetový deň vody

Svetový deň vody oslávili zamestnanci galantského Samsungu tento rok už po 21.-krát. Symbolicky sa okolo 22. marca v prírode schádzajú dobrovoľníci, firmy a organizácie, ktorým záleží na životnom prostredí. Tento rok vyčistili približne 2 kilometrový úsek okolia vodnej nádrže Kráľová.

421577
23.3.2014 / md

Dobrovoľníci a partneri spoločnosti Samsung Electronics Slovakia sa rozhodli stráviť jeden pracovný deň v teréne. Viac ako 170 párov rúk v spolupráci so spolupracujúcimi partnermi z Mestského úradu Galanta, Okresným úradom v Galante a Trnavským samosprávnym krajom, si zaumienili vyčistiť približne 2 kilometrový úsek okolia vodnej nádrže Kráľová. Vodné dielo nazývané tiež Kaskády sa nachádza na rieke Váh medzi Sereďou a Šaľou. Je aktívne využívané na športové rybárstvo a rekreačno-turistické aktivity.

„V Samsungu si vážime životné prostredie. Je jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti našej firmy. Ďalšou dôležitou prioritou je podpora zvyšovania kvality života obyvateľov. Až 85 percent našich zamestnancov pochádza z trnavského a nitrianskeho kraja. Aj vďaka ľuďom, ktorí tu pracujú, je dnes Samsung jednotkou na svetovom trhu. V Kráľovej máme príležitosť podporiť obe naše priority naraz. Pomôcť nielen životnému prostrediu, ale aj regiónu, v ktorom sme kľúčovým zamestnávateľom,“ povedal prezident spoločnosti Kyung Jin Kim.

Tento rok zamestnanci a partneri spoločnosti Samsung Electronics Slovakia dobrovoľnícky pomohli Kráľovej už tretíkrát, pričom doteraz vyčistili 3 kilometre brehu a každoročne vyzbierajú približne 50 vriec odpadu.

Svetový deň vody vyhlásila OSN Organizácia spojených národov v roku 1992. Aktivity na celom svete majú poukázať na problémy so zásobovaním pitnou vodou a zvyšovať povedomie o ochrane zdrojov pitnej vody.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)