Energie okolo detí

Ako si predstavujú deti využitie alternatívnych zdrojov energie?

394453
17.5.2013

Spoločnosť Dalkia pripravila pre žiakov základných škôl v mestách a obciach, v ktorých pôsobí, už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento rok pod názvom Energie okolo nás. Cieľom je vytvárať a prehlbovať vzťah detí k životnému prostrediu. „Sme veľmi radi, že si tento druh podujatí, ktoré organizujeme pre základné školy už niekoľko rokov, našiel svojich priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Vincent Barbier, generálny riaditeľ Dalkie.

Do projektu Energie okolo nás sa zapojilo celkovo 40 základných škôl, čo predstavuje 2521 žiakov zo 128 tried v mestách a obciach, v ktorých Dalkia pôsobí. Do celoslovenského finále postúpili prvé tri víťazné diela z každého lokálneho kola.

O projekte Energie okolo nás

Súťaž bola určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Ich úlohou bolo vybrať jeden alebo viacero druhov obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by sa dali využiť na výrobu tepelnej energie v ich meste a jeho okolí. Táto úloha pozostávala z výtvarnej a z textovej časti.

Žiakov aj učiteľov pri práci sprevádzali zaujímavé pedagogické materiály. Prihlásená trieda dostala pracovný kufrík obsahujúci Zošit pre učiteľa, Cvičný zošit a Pracovné listy pre každého žiaka a magnetickú tabuľu s dvoma hrami, ktoré súvisia s tematikou energií a výroby tepla. Okrem toho každej prihlásenej škole venovala Dalkia animované náučné DVD Zmenšime našu ekologickú stopu!, set vzoriek biomasy a plagát Moje ekogestá.

Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedeli veľa informácií o obnoviteľných a iných zdrojoch energie a o vzniku a výrobe tepla.

Na lepšie pochopenie témy Dalkia pripravila pre deti aj exkurzie kotolní a stretnutia s lesnými pedagógmi.

V utorok 30. apríla sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské finále súťaže. Víťazom sa stala trieda 2. C zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 3.A zo ZŠ Vajanského 2844/47 v Lučenci a tretie miesto obsadila trieda 3.C tiež z bratislavskej ZŠ Sokolíkova. Víťazná trieda získava od Dalkie atraktívny výlet, ktorý sa uskutoční v júni tohto roka. Pre ostatných žiakov, ktorých práce postúpili do celoslovenského finále, sú pripravené malé darčeky a diplomy.

Pedagogické materiály na stiahnutie v elektronickej verzii, podrobné informácie o súťaži a predošlých ročníkoch nájdete tu:  http://www.dalkia.sk/sk/o-nas/projekty-pre-deti/ /

Diskusia (0reakcií)