Finalisti AXA Fondu sú známi

Finančnú podporu vo výške 30 tisíc eur získajú mladí ľudia rozvíjajúci svoj talent aj napriek tomu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín.

392358
8.4.2013 / md

Študenti z celého Slovenska, vrátane 9-ročného školáka Martina, sa vďaka svojim projektom dostali do užšieho výberu programu AXA Fond. AXA Fond im prerozdelí 30 tisíc eur na ďalší odborný rozvoj. „Všetky projekty zaslané žiadateľmi boli inšpiratívne. „Našim cieľom je neustála podpora talentov. Nie všetci majú to šťastie a vyrastajú v zázemí, ktoré je vyhovujúce. Ani pri najlepšej vôli a snahe nedokážu vždy rodičia svoje deti finančne podporovať tak, ako by si želali. O to zvlášť si vážime ambície a snahu študentov osobnostne a odborne rásť,“ hovorí Martin Vogl, generálny riaditeľ AXA v ČR a SR.

Finančná podpora AXA Fondu nie je samoúčelná. Skrývajú sa za ňou konkrétne projekty. Okrem podpory štúdia na zahraničných univerzitách chcú finalisti realizovať napríklad výskum novoobjaveného minerálu. Tiež projekt efektívneho využitia solárnej energie alebo natočenie dokumentárneho filmu o novej technológii zneškodňovania odpadov pomocou plazmového reaktora. Zaujímavým projektom je aj príprava nových biologicky aktívnych látok s protirakovinovým účinkom.

Finalisti AXA Fondu sa môžu pustiť do realizácie svojich projektov. Zľava: Tomáš Hromada, Martin Vogl – generálny riaditeľ AXA, Tomáš Petrík, Dominika Boldovjaková, Martin Vaľa, Jana Tarčáková Janičová – hovorkyňa AXA, Marek Vician, Michal Valíček a Peter Socha – prevádzkový riaditeľ AXA.

Zdroj: Foto - AXA Fond

Foto – AXA fond

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)