Henkel školí Ambasádorov udržateľnosti

Zodpovedný prístup k šetreniu energie, neplytvanie vodou, triedeniu odpadov

399524
10.9.2013 / md

Spoločnosť Henkel rozbieha v septembri prvýkrát na Slovensku projekt na podporu udržateľnosti pre deti základných škôl Šampióni udržateľnosti. Zodpovednému prístupu k šetreniu energie, neplytvaniu vodou či triedeniu odpadov ich budú zábavnou formou učiť vyškolení zamestnanci Henkel Slovensko.

Vyškolení zamestnanci ako Ambasádori udržateľnosti navštívia deti 3. a 4. ročníka základných škôl po celom Slovensku. Budú ich motivovať k tomu, aby sa naučili prirodzene rozoznávať, čo všetko môžeme každý deň urobiť a prispieť k udržateľnému životnému prostrediu. Cieľom projektu je prostredníctvom týchto detí ovplyvňovať aj udržateľné správanie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu – pedagógov, rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných kamarátov.

„Vo firme dbáme na udržateľnosť v rámci celého hodnotového reťazca, pri výskume a vývoji, spolupráci s obchodnými partnermi či logistike. Je však veľmi dôležité si priznať, že zodpovednosť za ohľaduplný prístup k našej planéte nenesú len výrobcovia, ale rovnako dôležitú úlohu hrajú aj jednotlivci. Povedomie o osvojovaní si nových návykov chceme šíriť aj mimo našu spoločnosť. Preto podstata projektu Šampióni udržateľnosti spočíva v poukazovaní na zmeny správania pri každodenných činnostiach, ktoré môžu zásadne pomôcť nášmu okoliu. Uvedomili sme si, že ideálnou cieľovou skupinou sú práve deti, ktoré sú vnímavé a dokážu byť vzorom aj pre dospelých,“ hovorí Jaroslava Haid-Járková, riaditeľka divízie Pracích a čistiacich prostriedkov pre ČR a SR a globálna Ambasádorka projektu.

Pilotné kolo projektu bolo spustené minulý rok v troch krajinách sveta, medzi nimi aj v Českej republike.

„Pre deti máme pripravené zaujímavé kvízy, tipy, obrázky alebo animované video s

kamarátkou zemeguľou. Ich prvé reakcie a záujem o diskusiu s nami nás veľmi teší,“ dopĺňa Jan Želízko, vedúci Trade Marketingu a Category Managementu Henkel ČR/SR a Ambasádor projektu pre ČR a SR.

Základné školy sa môžu do projektu zapájať od začiatku školského roku 2013/2014 aj tak, že si na webovej stránke www.sampioni-udrzatelnosti.sk návštevu Ambasádora priamo vyžiadajú.

„Vzdelávanie o udržateľnom rozvoji je súčasťou výučby na základných školách už niekoľko rokov. Zvykli sme si, že túto výučbu zaisťujú buď vyučujúci danej školy alebo mimovládne organizácie, ktoré pre školy organizujú vzdelávacie programy. Zdá sa, že firma Henkel svojím projektom začína nový trend. Vyškolení zamestnanci – Ambasádori udržateľnosti – deťom v školách zábavnou formou ukážu, ako môžu k udržateľnosti samé prispieť. Tento prístup by mohol mať významný multiplikačný efekt: deti budú vedomosti šíriť ďalej, medzi rovesníkmi, súrodencami, rodičmi, príbuznými... A ambasádori sa budú snažiť prinášať nové informácie a zlepšovať svoje teoretické i praktické vedomosti. Je to praktická ukážka spoločenskej zodpovednosti firiem vedúca k zodpovednému správaniu voči životnému i sociálnemu prostrediu, ktorej cieľom je najvnímavejšia skupina - deti, žiaci. Tí, ktorí za pár rokov budú rozhodovať o (ne)udržateľnosti nášho rozvoja. Ich spoločné úsilie o zmenu preto stojí za uznanie. Teším sa na výsledky a hodnotenia vplyvu projektu,“ podporuje zámer PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., vedúci oddelenia Indikátory trvalo udržateľného rozvoja, Centrum pre otázky životného prostredia Karlovej Univerzity.

Súčasné správanie ľudí k svojmu okoliu je alarmujúce. Závery OSN alebo UNESCO sa zhodujú, že ak sa nezačneme správať zodpovednejšie k zdrojom našej planéty, už v roku 2050 budeme potrebovať päť takých planét, akou je naša Zem.

Udržateľný rozvoj sa dá pritom dosiahnuť jednoducho. Jeho podstata je spojená s jednoduchými každodennými činnosťami, ktoré môžu chrániť naše okolie aj obsah peňaženky. Udržateľné správanie súvisí napríklad so šetrením vody alebo energií, so znižovaním objemu odpadu a jeho triedením. Spoločnosť Henkel patrí medzi firmy, ktoré k problematike udržateľnosti pristupujú zodpovedne. Jedným z konkrétnych cieľov je strojnásobenie účinnosti jednotlivých procesov do roku 2030 a vytvorenie trikrát väčšej hodnoty pri použití rovnakého množstva zdrojov.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)