Hlavičky idú do sveta

Nadácia SPP vyhlásila 7. ročník štipendijného programu

339857
15.3.2011 / Pavel Sibyla

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (Nadácia SPP) po siedmy raz vyhlásila štipendijný program Hlavička. Cieľom programu je poskytnúť mladým Slovákom kvalitné vzdelávanie prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

O podporu môžu žiadať všetci študenti a doktorandi v odboroch právo, ekonómia, informačné technológie, v technických odboroch, prírodných vedách a v medicíne, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent či doktorand plánuje venovať.

Okruh krajín, v ktorých môžu študenti môžu získať nové poznatky, je vymedzení európskym kontinentom. Termín na podávanie žiadostí je do 5. mája 2011 a výskumný pobyt možno absolvovať počas letných škôl alebo v akademickom roku 2011/2012.

Nadácia SPP vyčlenila na siedmy ročník programu 133 tisíc eur.  Maximálna výška podpory, ktorú môže ambiciózny študent získať na stáž, študijný alebo výskumný pobyt je 5 tisíc eur. Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii na stránke Nadácie SPP.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)