Kto podporuje umenie

Podpora umenia sa v kontexte CSR na Slovensku veľmi nenosí. Prinášame stručný prehľad 3 existujúcich programov

373325
14.5.2012

Názov programu

Realizátor

Donor

Info

Cieľová skupina / Prijímatelia podpory

Okruh podpory

Projekty súčasného vizuálneho umenia

Nadácia – Centrum súčasného umenia

Inštitút otvorenej spoločnosti / vlastné zdroje

Otvorená výzva s možnosťou uchádzať sa o granty so zámerom pomôcť ohrozeným (negatívnym dosahom svetovej hospodárskej krízy) kultúrnym inštitúciám a udržiavať inovatívnu kultúrnu tvorbu.

umelci, kurátori, teoretici, kunsthistorici, pedagógovia v daných umeleckých oblastiach, študenti a absolventi škôl umeleckého zamerania

Realizácia výstavných projektov a diel súčasného vizuálneho umenia, realizácia dokumentácie apod.

Vážime si umenie a kultúru

Stredourópska nadácia

Slovnaft/MOL

Program nemá zo žánrového, ani tematického hľadiska žiadne obmedzenia. 

CEF s odbornou pomocou vyberá tie, ktoré sú niečím „naj“ – najkvalitnejšie, najinovatívnejšie a  najviac sa zhodujú so zámermi výziev, ktoré stavajú na troch „K“ – Kreativita, Kooperácia, Kontinuita.

NGOs, verejné inštitúcie, jednotlivci

Projekty sa môžu navrhovať pre akúkoľvek umeleckú alebo kultúrnu oblasť. Program nepodporí rozsiahle projekty zamerané na literárny preklad, rozsiahle filmové projekty alebo dokončenie existujúcich, rozbehnutých projektov financovaných inými sponzormi.

Pre umenie

Nadácia VÚB

VÚB

Výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, ktorej cieľom je podporiť tvorbu mladých výtvarníkov a vytvoriť vhodné podmienky pre ich etablovanie sa na profesionálnej umeleckej scéne. 

Cena je každoročne udeľovaná dielam profesionálnych výtvarných umelcov od 24 do 35 rokov za konkrétne diela prihlásené do súťaže samotným autorom.  

Finančná odmena pre víťazov nie je viazaná ma konkrétne aktivity.

Diskusia (0reakcií)