Mentorský program v AT&T

V Bratislave a v Košiciach sa študenti stredných škôl na deň stali súčasťou AT&T a sledovali, ako vyzerá bežný pracovný deň v medzinárodnej spoločnosti.

425934
4.7.2014 / md

V bratislavskej a košickej pobočke AT&T sa po prvýkrát k stálym zamestnancom na pár hodín pridali noví kolegovia – žiaci stredných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Stredoškoláci si mohli reálne vyskúšať, ako v praxi vyzerá práca vo veľkej medzinárodnej firme a odborníci z AT&T žiakom radili, ako úspešne rozvíjať ich nápady a presadiť sa.

Mentorský program v AT&T absolvovali žiaci úspešní v súťaži podnikateľských nápadov študentských spoločností, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko. Mentori stredoškolákom zo štyroch stredných škôl z Bratislavy, Košíc, Levíc a Námestova ukazujú, ako vyzerá bežný deň vo firme – zúčastňujú sa na stretnutiach, sledujú komunikáciu so zákazníkmi. Žiaci sa dozvedeli viac o tom, ako viesť vlastné projekty, ale napríklad aj ako navrhnúť a predstaviť úspešnú mobilnú aplikáciu.

„Žiaci by mali mať už na strednej škole možnosť vyskúšať si, ako by mohlo vyzerať ich budúce zamestnanie. V Košiciach aj v Bratislave sme našli mnohých talentovaných študentov, s dobrými nápadmi a vytrvalosťou, čo si u nás ceníme. Dúfame, že aj cez takéto aktivity im uľahčíme ich kariérne rozhodovanie v budúcnosti,” hodnotí projekt Mária Grežďová, HR manažérka AT&T na Slovensku.

„Aktívne podporujeme vzdelávacie projekty, ktoré prispievajú k rozvoju kvalifikácie a znalostí študentov.

U nás nájdu uplatnenie nielen absolventi s technickým vzdelaním, ale aj projektoví manažéri a špecialisti na obstarávanie a nákup tovarov a služieb,“ dodáva.

Možnosť zažiť deň vo firme je jednou z viacerých aktivít, ktorými chce AT&T priniesť žiakom na stredných školách viac praxe. Mentori z AT&T už stredoškolákov učili, ako si pripraviť svoj životopis, ako prezentovať nápady, ale aj ako plánovať a manažovať projekty. AT&T a Junior Achievement Slovensko spolupracujú už dlhšie, do rôznych workshopov a prednášok spoločnosti sa zapojilo vyše 400 študentov z 58 stredných škôl po celom Slovensku.

Jedným z úspešných projektov je aj spolupráca so strednými odbornými školami. Od februára do júna tohto roka absolvovalo 28 študentov tretieho ročníka odboru informačných a sieťových technológií na Strednej odbornej škole Ostrovského v Košiciach odbornú prax s lektormi z AT&T. Počas polroka strávili žiaci každý druhý týždeň niekoľko hodín v košickej pobočke, kde riešili situácie a prípadové štúdie, s ktorými sa môžu v živote stretnúť. Spolupráca AT&T so SOŠ Ostrovského bude pokračovať aj v ďalšom roku.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)