Na slovenské školy prídu zahraniční profesori

Profesori z francúzskej a britskej univerzity budú prednášať na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, zabezpečí to grant Hosťujúci profesor od Nadácie VÚB. Cieľom grantového programu Hosťujúci profesor je rozvíjať ekonomickú vedu a výskum.

366000
17.1.2012

Na Ekonomickej univerzite sa študentom v zimnom semestri predstaví profesor Alexandru Minea z francúzskej Université d'Auvergne v Clermont-Ferrand, ktorý bude prednášať aplikovanú ekonómiu. Druhý grant získala Univerzita Komenského. Na jej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky si študenti vypočujú prednášky profesora Aleša Černého z oblasti finančnej matematiky. Domovskou univerzitou profesora Černého je renomovaná britská škola Cass Business School, City University London. Profesori sa plánujú zapojiť aj do medzinárodnej výskumnej práce so slovenskými vedeckými tímami. „Skúsenosť ukazuje, že  aktívne školy dosahujú aj lepšie celkové výsledky. Cieľom našej grantovej schémy je teda podporovať školy a odborníkov, ktorí nečakajú so založenými rukami. Vedecká spolupráca so zahraničím je jednou z možností, ako zlepšiť úroveň nielen domáceho školstva, ale aj ekonomiky. Lepšie pripravení absolventi dokážu efektívnejšie fungovať,“ povedala členka Správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Elena Kohútiková.

Slovenskí študenti, doktorandi a pedagógovia tak môžu získať medzinárodné skúsenosti zo spolupráce so zahraničnými odborníkmi z oblasti ekonómie a finančníctva. Program Hosťujúci profesor prináša študentom zahraničné poznatky a pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy na ekonomických a finančných vysokých školách. V uplynulých troch rokoch trvania programu sa podarilo na slovenské vysoké školy pritiahnuť odborníkov na mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Veľkej Británie a Maďarska.

Možnosť získať grant na pobyt zahraničného hosťujúceho profesora tu bude opäť aj tento rok, podmienky budú vyhlásené v apríli. Viac informácií o Nadácii VÚB nájdete na stránke www.nadaciavub.sk.

Nadácia VÚB pôsobí od roku 2004 ako nezisková organizácia založená VÚB bankou. Jej účelom je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity.

Diskusia (0reakcií)