Na vandrovku za vedomosťami

Nadácia Tatra banky vyhlásila grant pre študentov, ktorí sa chcú vzdelávať v zahraničí

342350
23.3.2011 / Pavel Sibyla

Nadácia Tatra banky po štvrtýkrát vyhlásila grant s názvom Študenti idú do sveta. Cieľom grantu je podpora študentov slovenských vysokých škôl, ktorí túžia získať nové poznatky na zahraničnej vysokej škole.

V rámci grantu Nadácia pokryje vybraným študentom časť nákladov spojených so zahraničným študijným pobytom, letnou školou, stážou či výskumným pobytom na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Podľa kritérií grantu by uchádzač o grant nemal byť starší ako 30 rokov, jeho študijný priemer za posledný rok štúdia môže byť najviac 1,8 a mal by študovať v dennej forme na niektorej z akreditovaných slovenských vysokých škôl. Nadácia Tatra banky si vyhradzuje právo pri hodnotení transparentným spôsobom zvýhodniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

V tomto roku Nadácia rozdelí medzi študentov spolu 60 tisíc eur. Maximálna podpora pre jedného študenta bola stanovená na 5 tisíc eur. Žiadosti o grant je potrebné poslať do 29. apríla 2011. Všetky podrobné informácie o štipendijnom programe nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Tatra banky.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)