Nadácia Tatra banky podporuje študentov

Grantový program Business Idea tohto roku už tretíkrát podporí najlepšie nápady na podnikanie

395036
29.5.2013 / md

Nadácia Tatra banky podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie. Projekty je potrebné poslať do 31. júla.  Je možné získať podporu pre svoj nápaditý biznis až vo výške 5-tis. eur.

Cieľom grantový programu Business Idea je podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny.

Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich  podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.

Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Finančné príspevky nadácia udelí študentom druhého a tretieho stupňa (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách.


Termín na prihlásenie projektov:

31. júl  2013

Plánovaná výška grantu:

20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt:

5 000 €

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)