Namiesto letákov – stromy

V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2014 podporila tri ekologické projekty v celkovej hodnote 3 600 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

422678
15.4.2014 / md

Ekologické granty, ktoré budú podporené v roku 2014 prostredníctvom projektu Stromy namiesto letákov, vybralo METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Cieľom projektu Stromy namiesto letákov je prispieť jedným eurom za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. Projekt realizuje METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už štvrtý rok.

„Teší nás, že naši zákazníci čoraz viac uprednostňujú elektronickú komunikáciu pred ponukou vytlačenou na papieri. Prostredníctvom iniciatívy Stromy namiesto letákov tak prispievajú k výsadbe stromov a napomáhajú skrášľovaniu okolia v regiónoch po celom Slovensku,“ hovorí Martin Jaroš, komunikačný manažér METRO Cash & Carry SR.

„Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Bratislave ide aj o rekultiváciu priestoru navezením zeminy, v Rajeckých Tepliciach sa zazelenie školský dvor základnej školy a v Tatranskej Kotline budú ošetrené lipy pri vstupe do Belianskej jaskyne,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné tri projekty:

Občianske združenie Susedia sami sebe z Karlovej Vsi v Bratislave získalo finančnú podporu vo výške 1 100 eur na projekt rekultivácie a revitalizácie  priestoru v okolí bytovej novostavby v priestore ulíc Kresánkova – V. Hložníka – A. Brunovského pre potreby oddychu a aktívneho trávenia voľného času. Aktívni susedia plánujú okrem rekultivácie priestoru navezením zeminy, zatrávnenia, aj výsadbu kríkov a stromov. V budúcnosti budú spevnené chodníčky, dobudované sedenie, prvky na detské ihrisko a na trávenie voľného času všetkých susedov.

Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so ZŠ Rajecké Teplice a OZ Tilia bude vďaka finančnej podpore vo výške 1 500 eur realizovať projekt obnovy zelene areálu ZŠ Rajecké Teplice. Obnovením zelenej zóny, ktorá je vhodná pre aktivity a oddych detí, sa vytvorí komplexný priestor na športovanie a na praktickú výučbu prírodovedných predmetov. Pridanou hodnotou projektu je spolupráca žiakov, pedagógov a rodičov pri tvorbe krajšieho prostredia areálu školy, vďaka ktorej sa posilní nielen ich vzájomný vzťah, ale aj ich vzťah k svojmu bezprostrednému okoliu.

Občianske združenie LES sa rozhodlo pre zatraktívnenie verejného priestranstva pri Belianskej jaskyni v osade Tatranská Kotlina. Vďaka finančnej podpore vo výške 1 000 eur z grantového programu Stromy namiesto letákov budú odborne orezané suché a poškodené konáre stromov lipy veľkolistej, vyhotovené a osadené drevené lavice a vysadených 15 kusov borovice horskej – kosodreviny.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)