Nestlé pre vodu

Občianske združenie Bojnický okrášľovací spolok realizoval v tomto roku aktivity na záchranu a obnovu mokradí, čím prispel k záchrane tohto jedinečného priestoru v Bojniciach.

427291
12.8.2014 / md

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko už druhý rok.

Územie Prepoštskej jaskyne je veľmi hodnotné nielen z archeologického pohľadu, keďže sú dôkazy o tom, že na danom území žili neandertálski praľudia už pred cca 90 000 rokmi, ale aj z dôvodu, že ide o dnes už o posledné miesto - posledný kus divokej prírody v samotnom centre mesta Bojnice. Súčasťou tejto lokality sú ojedinelé mokrade a pramene, a to jediné svojho druhu, nakoľko sa nachádzajú priamo vnútri mesta. „Boli v značne zlom a zdevastovanom stave - zarastené agresívnymi rastlinami, zanesené silným bahnom a zasypané stavebným odpadom, čím vo veľkej miere už stratili svoj pôvodný význam ako dôležité útočisko pre živočíchy,“ uvádza Emil Medera z Bojnického okrášľovacieho spolku.

Cieľom projektu, na ktorého realizáciu dostali finančnú podporu vo výške 1 700 eur, bolo okrem obnovy zdevastovaných mokradí, vytvoriť prírodný areál, kde žiaci základnej školy budú chodiť na hodiny zoológie, biológie a ekológie - s nosnou témou ochrany prírodných vodných zdrojov. Záchranou týchto jedinečných mokradí zabezpečia, aby nezanikli a živočíchy tu naďalej mohli žiť (žaby, vážky, divé kačky, užovky, jašterice, netopiere, malé dravé vtáky...). Umiestnením drevených lavičiek a informačných tabúľ bude územie slúžiť aj ako príjemná zóna oddychu v prírode občanom mesta (rodiny s deťmi a pod.), a to priamo v historickom centre.

„Nestlé si uvedomuje, že zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi je bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu radi podporíme aktívne organizácie, odborníkov i študentov, ktoré sa usilujú o zlepšovanie v tejto oblasti," hovorí Jana Blecherová z Nestlé.

Projekt bol realizovaný od marca do konca júla 2014. Dobrovoľníckych aktivít a brigád sa zúčastnilo 65 ľudí, od detí až po seniorov. Dobrovoľníci vyčistili areál od odpadkov, ktoré boli zanesené aj pod vrstvou zeminy a stavebného odpadu. Ďalej pracovali na prehĺbení zanesených mokradí od bahna a štrku, odstránení agresívnych rastlín a prerezaní náletových drevín. V priebehu mesiaca ako vytvorili plytké mokrade, ktoré potrebujú hlavne žaby na kladenie vajíčok a vývoj malých žubrienok, zistili, že mokrade majú svojich prvých obyvateľov – žaby. V júni osadili spoločne so žiakmi základnej a strednej školy, informačné tabule v areáli mokradí. V priebehu júla pribudli drevené lavičky pod prístreškom, čím dobrovoľníci dokončili ekoučebňu. Projekt mal pozitívny dopad aj tým, že počas realizácie projektu sa vyliahli a dospeli v areáli Prepoštskej jaskyne nové žabky.

Partnermi v projekte boli deti z miestnej základnej školy, Centra voľného času, mesto Bojnice i ďalší obyvatelia mesta - aktívni dobrovoľníci, členovia občianskeho združenia Naše Bojnice, členovia miestneho Klubu dôchodcov, žiaci strednej animačnej školy v Prievidzi.

 Bojnický skrášľovací spolok, ktorý vznikol v roku 2007, zameriava svoje aktivity na zveľaďovanie života v Bojniciach, zachovanie historického a kultúrneho dedičstva, ochranu prírody a prírodných zdrojov, rozvoj komunity a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. V súčasnosti má približne 30 aktívnych členov a 80 rodinných príslušníkov, deti i starých rodičov, ktorí pomáhajú pri dobrovoľníckych aktivitách. Počas svojho pôsobenia revitalizovali lipovú alej v centre mesta, obnovili Rajskú záhradu v historickom jadre Bojníc a začali sa venovať záchrane mokradí a prameňov v centre Bojníc – v areáli Prepoštskej jaskyne.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)