Nové bytovky v Santovke a Husqvarna

Okolie nových nájomných bytov v Santovke získa novú tvár vďaka kreatívnym študentom

394972
29.5.2013 / md

V obci Santovka sa uskutočnil medzinárodný workshop študentov krajinnej a záhradnej architektúry. Štyri trojčlenné tímy zo slovenskej a českej poľnohospodárskej univerzity z Nitry a Prahy navrhli spôsob úpravy zelene v okolí bytových domov, ktoré sa chystá obec v blízkej budúcnosti postaviť. „Študenti pod odborným vedením pedagógov a garantov spracovali urbanistické štúdie riešenia verejného obecného priestranstva v obci Santovka,“ povedal Ivan Čitáry, hlavný organizátor workshopu z Katedry krajinnej a záhradnej architektúry na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre.

Zdroj: Foto - Botticelli

Ako najlepší návrh komisia zložená zo zástupcov školy, partnera workshopu spoločnosti Husqvarna a starostu obce vybrala projekt študentov SPU – Mateja Brodanského, Magdaléna Hrdličková, Júlia Kopponová nazvaný Hra v záhrade. „Náš projekt má potenciál vytvoriť komunitu prostredníctvom spoločných aktivít. Jeho dominantou je tzv. jedlý les. Ide o ovocný sad, voľne prechádzajúci do prírody. Zamerali sme sa tiež na prvky zdôrazňujúce prepojenie medzi obývanou časťou a prírodou – napr. lavičky, preliezky pre deti“, povedala študentka Magdaléna Hrdličková z víťazného tímu.

Nato, že návrhy nezapadnú prachom dohliadne starosta obce Santovka Ľubomír Lőrincz: „Keď bytovky začneme stavať, čo by malo byť už tento rok, s poslancami sa dohodneme na riešení, ktoré vzíde z návrhu študentov. Nové bytovky budú určené mladým aj seniorom, preto rátame aj s bezbariérovými prvkami“.

Partner workshopu venoval víťaznému študentskému návrhu finančnú odmenu. „Spoločnosť Husqvarna si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť. Snažíme sa podporovať rôzne projekty, ktoré prispievajú ku krajšiemu a zelenšiemu prostrediu okolo nás. Skvalitnenie zelených plôch obce Santovka prispeje k väčšiemu využitiu na odpočinok, rekreáciu a športovanie obyvateľov a návštevníkov obce,“ uviedla Barbora Čapková, marketingová manažérka spoločnosti Husqvarna.

Podľa L. Lőrincza už v minulosti s podporou EÚ fondov a na základe prác študentov modernizovali športový areál, a vlani zase mladí ľudia navrhli skrášlenie okolia dôchodcom. „Minuloročné výsledky workshopu máme zapracované do stavebného projektu na úpravu pri domove dôchodcov. Úpravy budeme postupne realizovať. Podobne chceme postupovať aj teraz“, dodal starosta (na obrázku).

Zdroj: Foto - Botticelli

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)