Podporia tvorbu mladých slovenských umelcov

453615
2.6.2016 / md

Nadácia Tatra banky už po piatykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch.

„To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba,   aktívna   práca   na   autorských   úlohách a projektoch. Chceme, aby boli študenti čoraz častejšie súčasťou tvorivých procesov už skúsených umelcov. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Zároveň tak získali neoceniteľnú referenciu pre svoje ďalšie umelecké uplatnenie,“ vysvetľuje Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzorigu.

„V minulom roku sme týmto spôsobom podporili 32 umeleckých projektov rôznorodého zamerania a veríme, že aj tohtoročné grantové kolo aktivuje mladých umelcov k tvorbe inšpiratívnych diel,“ hovorí Zuzana Böhmerová.

Podporíme:
•                  aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom
•                  účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov
•                  priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach: audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra, výtvarne umenie.

Termín na prihlásenie projektov je 30. september 2016

Plánovaná výška grantu: 50-tis. eur

Maximálna výška podpory na jeden projekt 3-tis. eur

Projekty sa podávajú elektronicky prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)