Pomáhajú aj na Slovensku

447061
12.1.2016 / md

Presadzovanie práv detí, školské a profesijné vzdelávanie, ochrana prirodzených životných podmienok: medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser sa rozhodol aj naďalej pokračovať v spolupráci s organizáciou na pomoc deťom terre des hommes, ktorú začal už pred desiatimi rokmi v jednom z najchudobnejších indických regiónov Uttarpradéš. V budúcnosti rozšíri svoje zapojenie aj do projektov v ďalších regiónoch tejto organizácie v Indii, Nepále, Brazílii a Namíbii. V nasledujúcich piatich rokoch investuje skupina Dachser viac ako 1,1 milióna eur do lokálnych charitatívnych projektov, ktoré trvalo udržateľným spôsobom zlepšujú životy ľudí, najmä detí, v najchudobnejších podmienkach sveta na základe princípu Pomoc k svojpomoci. Podpore detí sa Dachser venuje aj na Slovensku, kde druhý rok beží projekt Most medzi svetlom a tmou.

„Logistika k sebe približuje ľudí, trh a rozdielne výrobné svety. Ako globálna skupina pôsobiaca na celom svete cítime potrebu aktívne sa zasadzovať za práva tých, ktorí z globalizácie neprofitujú v rovnakej miere,“ vysvetľuje Bernhard Simon, generálny riaditeľ skupiny Dachser, a dodáva, „trvalo udržateľná pomoc vyžaduje trpezlivosť, je to beh na dlhú trať. Preto aj naďalej budeme podporovať prácu lokálnych projektových partnerov organizácie terre des hommes a zároveň budeme našu pozornosť venovať aj ostatným krajinám a kontinentom.“

Od vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju

Výsledky projektu za posledných desať rokov dokazujú, že sa trvalo zlepšili životné podmienky detí a mladých ľudí v 136 dedinách v chudobnom severoindickom štáte Uttarpradéš:

–        Takmer 17 000 detí a žien získalo informácie o svojich právach a sú podporované v tom, aby ich v demokratickej indickej spoločnosti uplatňovali.

–        Cez 15 300 detí sa zúčastnilo základných vzdelávacích projektov. Zhruba 60 percent z nich potom mohlo navštevovať bežné štátne alebo súkromné školy. Počet tých, ktoré školu prerušili, sa znížil o 40 percent.

–        Okolo 4 700 detí, väčšinou dievčat, navštívilo centrá odborného vzdelávania a absolvovalo tu počítačové kurzy alebo kurzy ručných prác.

–        Deti a mladiství zasadili v projektových oblastiach cez 14 200 stromov; bolo tu nainštalovaných 117 kompostovacích zariadení a 112 zariadení na bioplyn; 100 rodín dostalo solárne lampy, ktoré ich podporujú v možnosti učiť sa aj doma večer.

–        97 škôl bolo vybavené špeciálnymi nádržami na pitnú vodu a sanitárnym zariadením.

V súčasnej dobe Dachser podporuje nasledujúce projekty terre des hommes na troch kontinentoch:

India, Nepál:

V Uttarpradéš bude Dachser spolu s lokálnymi partnerskými organizáciami terre des hommes pokračovať s úspešnou prácou v oblasti vysvetľovania ľudských práv a práv detí, v podpore mládežníckych a ženských organizácií, v podpore vzdelávania a udržania a zlepšovania prirodzených životných podmienok v 50 dedinách, a to najmenej do roku 2020. Nový projekt sa venuje zlepšeniu životných podmienok Musaharcov, sociálne a ekonomicky extrémne znevýhodnenej indickej skupine obyvateľstva na hraniciach s Nepálom.

Prístup k čistej vode, sanitárne zariadenia, vzdelanie a posilnenie ženských práv sú v centre pozornosti tretieho projektu, ktorý je zameraný na tri dediny v Nepále. A Dachser tiež pomáha terre des hommes umožniť mladým ľuďom v Mangolpuri, v jednom z najväčších slumov v Novom Dillí, sa pomocou e-learningu vrátiť do školy alebo získať odbornú kvalifikáciu pre nové povolanie.

Brazília

Dachser od roku 2015 do roku 2017 podporuje prácu centra pre detské práva v štvrti Limeira v miliónovom meste Campinas v štáte Sao Paulo. Práce tohto centra sa snažia ponúknuť deťom a mladistvým východisko z kriminálnej činnosti a drogovej závislosti. Centrum vo svojej činnosti vsádza na terénnu prácu priamo v školách, alternatívnu ponuku využitia voľného času a semináre o detských právach pre zástupcov občianskej spoločnosti a úrady.

Namíbia

Tu sa terre des hommes a Dachser zapojili do spoločného projektu, ktorý potrvá do roku 2017. Projekt má zvýšiť šancu na lepšiu budúcnosť detí kmeňa San, nazývaných tiež  „Krováci“. Najstaršia skupina obyvateľstva južnej Afriky žije väčšinou vo veľkej chudobe na priestranstve obrovských fariem alebo sídliskách na krajoch menších miest podobných slumom. Projektová práca sa zameriava na včasnú starostlivosť a kontinuálnu podporu návštevy bežných základných škôl. K tomu patria navyše aj semináre ako praktická príprava na povolanie, najmä pre dievčatá, ktoré sa na nich pripravujú na povolanie v hoteloch alebo hosteloch, ale aj remeselné odbory.

Slovensko

Dachser sa ako medzinárodný provider venuje charitatívnej činnosti a podpore nielen v rámci celosvetových projektov, akým je práve spolupráca s terre des hommes, ale podporuje aj menšie projekty na lokálnej úrovni. Takým projektom je aj slovenský Most medzi svetlom a tmou, ktorý spoločnosť Dachser Slovakia spustila v roku 2013 a ktorého cieľom je dlhodobá podpora detí so zrakovým handicapom a ich integrácia do väčšinovej spoločnosti. Organizátori pripravujú osvetové akcie pre širokú verejnosť i priamu podporu nevidiacich a slabozrakých detí v ich bežnom živote.

V rámci projektu sa nevidiace deti mohli vydať na objavovanie slovenských pamiatok, napríklad na biofarmu v Malých Karpatoch, na Smolenický zámok či do jaskyne Driny. Oveľa významnejší je však integračný cyklus prednášok, ktorý Dachser Slovakia pripravil v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých. Deti z bežnej základnej školy si počas série prednášok mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa žije so zrakovým hendikepom. Touto časťou projektu chcel Dachser Slovakia naučiť tú najmladšiu generáciu porozumieť svetu nevidiacich a zároveň vnímať ľudí s týmto postihnutím ako seberovných. Po absolvovaní kurzu sa potom deti zo Základnej školy Nevädzovej a Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici vydali do bratislavskej ZOO spoznávať exotické zvieratá spoločne, a to doslova všetkými zmyslami – zdravé deti pomáhali svojim hendikepovaným rovesníkom nahradiť zrak, nevidiace deti zase viedli v rozoznávaní zvieracích vajíčok, pier a iných prírodnín hmatom.

Celý projekt Most medzi svetlom a tmou spoločnosti Dachser Slovakia sa nesie v duchu myšlienky voľného pohybu pre každého. Pohyb je totiž jedným z hlavných atribútov logistiky, a tak sa pomoc nevidiacim deťom k zlepšeniu ich pohybových a orientačných možností pre dokonalú integráciu do väčšinovej spoločnosti stala pre Dachser novou výzvou.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)