Pomáhame znevýhodneným

Nižšie ceny pre hendikepovaných občanov

329265
1.7.2009

V rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti Orange myslí na marginalizované skupiny obyvateľstva aj v ponuke svojich služieb a zariadení. Preto týmto spoluobčanom pripravuje špeciálne ponuky.

Cieľom týchto aktivít je umožniť jednoduchý prístup k informáciám a lepšiu integráciu takýchto skupín obyvateľov do modernej spoločnosti. V tomto roku napríklad Orange ponúkol hendikepovaným občanom a študentom Mobilný Orange Internet za ceny nižšie takmer o polovicu. V ponuke Orangeu tiež pribudol špeciálny mobilný telefón – Maxifón ZTE S302. Ten je maximálne jednoduchý a určený primárne pre starších používateľov, ktorí majú málo skúseností s používaním mobilu. Umožňuje jednoduché, pohodlné a intuitívne ovládanie so zabudovanými špeciálnymi bezpečnostnými funkciami, vďaka čomu je vhodný aj pre zrakovo a sluchovo postihnutých zákazníkov.

Orange udelil vybraným individuálnym žiadateľom s ťažkým zdravotným posthnutím a neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám, špeciálnu zľavu vo výške 50-99% na telekomunikačné služby. Celková hodnota týchto zliav bola v roku 2009 viac ako 25 500 €.

Jednou z foriem pomoci je aj štipendijná podpora určená študentom stredných a vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím. Prostredníctvom poskytnutého štipendia pomáha Nadácia Orange pri ich integrácii do spoločnosti, dáva im priestor na rozvoj svojich vedomostí a zručností, a vytvárať im predpoklady, aby si našli v živote uplatnenie, po ktorom túžia.

Diskusia (0reakcií)