Pomoc duševne chorým deťom

Deti s duševnými ochoreniami na Detskom psychiatrickom oddelení DFNsP v Bratislave majú lepšie podmienky pre liečbu a rehabilitáciu. Aj vďaka finančnej podpore od spoločnosti Kraft Foods Slovakia vo výške 12.000,-Eur

366418
24.1.2012

Finančný dar nám umožnil zabezpečiť klimatizačné zariadenia na oddelenie, ktoré nám najmä v letných mesiacoch veľmi chýbalihovorí MUDR. Ján Šuba, primár oddelenia detskej psychiatrie na Kramároch. Ďalšia časť finančných prostriedkov oddeleniu umožní zaobstarať materiál pre dielne, v ktorých sa realizujú liečebné, doliečovacie a rehabilitačné terapie. „Súčasťou štandardnej liečby je aj artterapia (liečba výtvarným a hudobným umením) a ergoterapia (liečba prácou), ktoré sa realizujú v drevospracujúcej dielni, vo výtvarnom ateliéri, alebo v keramickej dielni. Spotreba materiálu na tieto, deťmi veľmi dobre prijímané a účinné terapie  je vysoká a preto zvlášť oceňujeme takúto formu pomoci.“ dodáva primár Ján Šuba.

Ďalšiu časť prostriedkov použilo Občianske združenie Duševné zdravie detí na realizáciu tradičného benefičného koncertu Cesty k sebe, ktorý sa konal 15. januára 2012 v pezinskom Kapucínskom kostole. 11. ročník benefície sa stretol s mimoriadnym záujmom divákov, ktorí si vypočuli dve Mozartove diela: Missa brevis in d a najznámejšie Requiem. Výťažok z koncertu bude venovaný Klinike detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave. 


Diskusia (0reakcií)