Prebúdzajú v deťoch záujem

Päť rokov podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) aktívnych študentov, učiteľov i zamestnancov pri zlepšovaní vzdelávania na Slovensku. 869 tisíc eur venovala na viac ako 177 projektov.

403716
8.12.2013 / md

Nadácia SK smeruje svoju podporu vzdelávania do troch oblastí. Sú to technické vzdelávanie, dopravná výchova a vzdelávanie v nemeckom jazyku. Podporuje aj deti v detských domovoch, siroty, či inak znevýhodnené skupiny.

„Prvé aktivity Nadácie Volkswagen Slovakia sme odštartovali v decembri 2008. Išlo o bilingválne triedy v materských školách pre verejnosť. Postupne pribudlo 6 grantových programov pre základné, stredné vysoké školy. Za päť rokov sme podporili sumou 869 000 celkovo projektov,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK. Nadácia pravidelne vyhlasuje grantové programy pre škôlky a základné školy „Hravo s technikou“, „Tajomstvá labákov“ a „Bezpečne na cestách“. Stredné školy sa môžu uchádzať o granty v rámci programu „Stredné školy a technika“, študenti a učitelia univerzít zasa prostredníctvom programov „Rozvíjať technikou“ a „Vysokoškoláci a technika“. Tie orientujú sa na zvyšovanie kvality technického vzdelávania s dôrazom praktické riešenia, inovatívne postupy vyučovania, najmodernejšiu techniku a participáciu žiakov a študentov na riešení zadaní. Grantový program Budúcnosť = Vzdelanie sa sústreďuje na realizáciu vzdelávacích projektov v prospech detí v detských domovoch.

Z viac ako 200 bilingválnych, slovensko-nemeckých škôlkárov, už prví študujú vďaka nadácii bilingválne aj na základnej škole. Okrem toho je ich výučba obohatená o na Slovensku jedinečný technický koncept. Jeho zámerom je prebudiť v deťoch záujem o techniku a rozvíjať ho. Významnou oblasťou podpory Nadácie VW SK sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov VW SK, ktorých podporila doteraz už 97. Pomohla tak zvýšiť kvalitu života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Mnohé z nich pritom obyvatelia lokalít považovali za priority. ,,Naším mottom je „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Investície do vzdelávania považujeme za kľúčové nielen pre konkurencieschopnosť hospodárstva krajiny, ale najmä pre budúcnosť celého Slovenska,“ dodáva B. Michalík. Bližšie informácie o projektoch Nadácie a možnostiach získania grantu na www.nadacia-volkswagen.sk.

VW1_1000

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)