Predajom vzťah nekončí

Viac ako 3500 zapojených domácností, viac ako 9200 kusov vyzbieraného elektroodpadu odovzdaného na recykláciu v celkovej váhe takmer 300 ton, aj to sú výsledky projektu Čistíme Slovensko.

434842
22.2.2015 / md

Projekt spolu realizovali najväčší slovenský predajca spotrebnej elektroniky Nay Elektrodom a počtom členov najväčšia kolektívna organizácia na ekologický zber a spracovanie elektroodpadu SEWA.

„Spolu sme na recykláciu odviezli 300 ton elektrospotrebičov. Pri priemernej 90 percentnej miere zhodnotenia a recyklácie to znamená, že sme ušetrili prírodné zdroje, ktoré by inak boli potrebné na výrobu 270 ton plastov, kovov, skla a iných, a to aj vzácnych materiálov,” zdôraznil Mário Lelovský, predseda dozornej rady SEWA. Ako ďalej povedal: „Spoločnosť SEWA sa dlhodobo snaží, aby ľudia aj firmy zaobchádzali s odpadom ekologicky. Aj preto sme sa veľmi radi zapojili do projektu Čistíme Slovensko a veríme, že jeho pokračovaním môže vzniknúť tradícia, ktorá pomôže s ekologickým nakladaním s elektroodpadom, namiesto jeho zbytočného skladovania v domácnostiach.”

V rámci celého Slovenska sa vyzbieralo 2 566 televízorov, 1 691 chladničiek, 1 207 práčok a sušičiek, 610 počítačov, 488 sporákov, 66 elektrických ohrievačov, 21 klimatizácii a ďalších 2 554 kusov drobného elektroodpadu. Najaktívnejší boli obyvatelia bratislavského kraja. Do projektu sa okrem Nay Elektrodom a SEWA zapojili aj recyklačné spoločnosti ARGUSS, s.r.o., AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., BOMAT s.r.o., H + EKO, spol. s r.o., Košice a ZEDKO, s.r.o.

„Vieme, že staré spotrebiče často zbytočne zaberajú miesto, no sú také objemné a ťažké, že predovšetkým starší ľudia si už s nimi nevedia poradiť. Sme predajca elektrospotrebičov, ale ich predajom sa náš vzťah so zákazníkmi nekončí. Ukázalo sa, že vieme byť užitoční a pomôcť s elektrospotrebičom aj vtedy, keď sa jeho využitie v domácnosti skončilo,“ dodal Emil Huraj, marketingový riaditeľ spoločnosti NAY a.s. Obe organizátorské spoločnosti sú s výsledkami projektu Čistíme Slovensko spokojné a zvažujú jeho pokračovanie aj v tomto roku.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)