Prídu zahraniční profesori

Vysoké školy s ekonomickým zameraním si aj tento rok môžu do svojich radov pozvať renomovaných zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to otvorená grantová schéma, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB.

422845
20.4.2014 / md

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Budúci ekonómovia, finančníci či manažéri získajú jedinečnú príležitosť absolvovať semestrálne štúdium vybraného predmetu pod vedením zahraničného odborníka. Nadácia VÚB uhradí dvom vysokým školám náklady spojené s hosťovaním profesora do výšky 45-tisíc eur.

Myšlienku intenzívnej spolupráce našich ekonomických vysokých škôl s významnými zahraničnými odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Doteraz na hosťovanie profesorov, prevažne z Veľkej Británie, Francúzska a USA, poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400-tisíc eur. Výhodou pre školy je, že odborníci prichádzajú na Slovensko na celý semester, čo vytvára priestor okrem pedagogickej činnosti aj na spoločný výskum. „Pre naše vysoké školstvo je veľmi dôležité spolupracovať aj so zahraničnými univerzitami, porovnávať svoje pedagogické postupy a pracovať na spoločných výskumných projektoch. Rovnako dôležité je poskytnúť túto príležitosť aj študentom, doktorandom a mladým učiteľom, pre ktorých môže byť takéto stretnutie motivujúce pre ich ďalší profesionálny rozvoj,“ vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.

Do projektu sa vlani zapojila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá počas zimného semestra 2013/2014 na svojej pôde hosťovala  profesora ekonomickej geografie Johna Picklesa z University of North Carolina. Prínos jeho pobytu hodnotí profesor Milan Buček z Ekonomickej univerzity v Bratislave: „Naším dlhodobým cieľom je byť súčasťou výskumných sietí s najvýznamnejšími európskymi a americkými vedcami. Vďaka podpore z Nadácie VÚB sme túto víziu mohli naplniť a naši študenti tak v osobe profesora Johna Picklesa získali nielen skvelého učiteľa a mentora, ale aj jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru zahraničnej vysokej školy na pôde svojej alma mater. Spolupráca pokračuje pozvaním troch pracovníkov našej katedry do Severnej Karolíny.“

O grant sa môžu uchádzať slovenské vysoké školy, univerzity, fakulty a katedry s ekonomickým zameraním, ktoré svoj návrh na pôsobenie zahraničného profesora podajú do 31. októbra 2014. O udelení finančnej  podpory rozhodne odborná porota zložená z renomovaných zahraničných odborníkov, pričom do úvahy bude brať najmä vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, ako aj ciele a zámery spoločnej vedecko-výskumnej činnosti pozývajúcej školy a hosťujúceho profesora. Nadácia VÚB uhradí  mzdové a cestovné náklady  pozvaného profesora, ako aj náklady na jeho účasť na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na Slovensku. Viac informácii a prihlášky pre univerzity sú k dispozícii na  www.nadaciavub.sk

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)