Program Blue Care

Rady pri výbere automobilov a ich príslušenstva.

329246
13.5.2010

Spoločnosť Business Lease sa celosvetovo snaží o ekologický prístup a zároveň chce podobnú možnosť ponúknuť prostredníctvom svojich služieb aj svojim klientom.

V súčasnej dobe sme ako jediná leasingová spoločnosť CO2 neutrálna, a to podľa metódy odporučenej World Wild Fund for Nature (WWF). To znamená, že celá produkcia CO2 spôsobená obchodnými aktivitami je kompenzovaná nákupom vysoko hodnotných emisných povoleniek, ktorými investujeme do ekologickej energie.

Projekt Blue Care

Svojim klientom sa snažíme poradiť pri výbere automobilov a ich príslušenstva tak, aby sme dosiahli čo najnižšie celkové náklady na vozový park (Total Cost of Ownership). Pri porovnávaní pritom berieme do úvahy okrem mesačnej platby operatívneho leasingu (ktorá zahŕňa všetky služby spojené s používaním vozidiel: opravy, údržba, pneumatiky, poistenie, náhradné vozidlo, cestná daň, palivové karty...) aj predpokladané náklady na palivo podľa spotreby konkrétneho vozidla. Zameriavame si pritom na vozidlá s nízkymi emisiami.

Okrem výberu vozidla je veľmi dôležitá aj následná starostlivosť o vozidlo a spôsob jeho užívania. Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách, špeciálne eko pneumatiky a tréning úspornej jazdy dokážu znížiť náklady na palivo až o 20%.
Tréning samotný ešte zníženie nákladov nezabezpečí, ale veľmi dôležité je následné monitorovanie. Prehľad o počte najazdených kilometrov, spotrebe paliva, emisiách CO2,  používaní náhradných vozidiel a počte poistných udalostí nám umožní mať veci dlhodobo pod kontrolu.

Projekt Blue care umožní našim klientom budovať vozový park priateľský k životnému prostrediu, ale súčasne úsporný k nákladom (cost saving, sustainable car leasing).

Viac informácií nájdete na stránke www.businesslease.sk

Diskusia (0reakcií)