Šanca sa volá E-Talent

Grant E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré realizuje Nadácia Tatra banky. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

428855
23.9.2014 / md

„V minulom roku hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 32 prihlásených projektov, v ktorých predkladatelia žiadali spolu takmer 140 tisíc eur. Podporených bolo 9 projektov v celkovej výške 29 770 eur. Našim dlhodobým cieľom je podporovať kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka NadácieTatra banky a sponzoringu.

 

NadácieTatra banky podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky aj tento rok. Podporí priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Termín uzávierky na prihlásenie projektov: 22. 9. – 5. 11. 2014

Celková výška podpory: 25 000 €

Výška podpory na jeden projekt: 5 000 €

Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie na www.nadaciatatrabanky.sk.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)