Šariš a Naše mesto

437825
12.5.2015 / md

Vo firmách rastie dobrá skúsenosť s dobrovoľníctvom. Čas, ktorý zamestnanci strávia síce počas pracovného dňa, ale pri dobrovoľníckych aktivitách, prináša úžitok nielen tým, komu je pomoc venovaná, ale pomáha upevňovať aj motiváciu a spoluprácu v samotnom zamestnaneckom tíme.  

Dobrovoľníctvo nie je cudzie ani pivovarníkom vo Veľkom Šariši. Takmer tridsať mužov a žien z Pivovaru Šariš opäť na jeden deň vymenili vôňu piva za vôňu stromov. V spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, ktorá je garantom projektu Naše mesto, pokračovali už piaty rok vo zveľaďovaní verejnej zelene. Okrem zamestnancov pivovaru sa k akcii pridali aj dobrovoľníci z radov občanov a občianskych združení. Sadili sa stromy pri populárnej cyklotrase Veľký Šariš – Prešov a druhá časť dobrovoľníkov sa pričinila o to, že Námestie Sv. Jakuba bude opäť obkolesené rozkvitnutými kvetmi. „Teší nás, ako sa za tie roky podarilo vytvoriť už stálu skupinu nadšencov spomedzi pivovarníkov, ale aj našich ľudí, obyvateľov Veľkého Šariša a každý rok pribúdajú aj nové tváre,“ povedala o projekte Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš a dodala: „Chceli sme si sadenie načasovať na 15. mája, ktorý je medzinárodným dňom dobrovoľníctva, ale príroda si žiada svoje a stromy museli ísť do zeme čo najskôr.“

Trend firemného dobrovoľníctva vzrastá na celom svete a určite k tomu prispeje aj 15. máj, ktorý je Medzinárodným dňom firemného dobrovoľníctva Give & Gain. Dobrovoľnícke aktivity prinášajú so sebou viacero výhod, pocitu užitočnosti a vybočenia z firemného stereotypu, posilní sa komunikácia a skvalitní tímová práca. V časoch, kedy je spolupatričnosť v rámci spoločnosti dôležitá, si rolu pomáhať uvedomujú aj samotné firmy. Výnimkou nie sú ani Pivovary Topvar, ktoré už na jún pripravujú ďalšiu z dobrovoľníckych aktivít.

DobrovolnictvoZdroj: Neuropea

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)