Skanska podporuje študentov

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, vstupuje v akademickom roku 2013/2014 do svojho jubilejného desiateho ročníka.

430782
6.11.2014 / md

Projekt Študentská osobnosť Slovenska je realizovaný pod záštitou Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom desiateho ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční. Víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Jediným obmedzením je vek od 18 do 35 rokov.

„Desaťročná tradícia projektu a množstvo talentovaných mladých ľudí, s ktorými sme sa počas týchto rokov stretli a z ktorých väčšina už má za sebou uznávané medzinárodné úspechy, nás utvrdzuje v presvedčení, že má zmysel pomôcť poukázať na talenty medzi študentami v našej krajine,“ povedal Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

„Moderné a inovatívne prístupy, ktoré mladá nastupujúca generácia prezentuje, sú prínosom pre každú firmu, ak ich dokáže prijať a začleniť do pracovných štruktúr. Sme radi, že prostredníctvom tohto projektu môžeme prispieť k rozpoznaniu ohromného potenciálu, ktorí títo mladí ľudia majú a ktorý ponúkajú k dispozícii firmám i celej spoločnosti,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Predstavitelia fakúlt môžu študentov spĺňajúcich uvedené kritériá do súťaže nominovať do 14. novembra 2014. Všetky potrebné informácie aj prihláška do súťaže sa nachádzajú webovej stránke www.studentskaosobnost.sk.

V desiatom ročníku súťaže bude môcť svojho kandidáta opäť voliť i verejnosť a to prostredníctvom elektronického hlasovania na www.hnonline.sk o „Cenu Hospodárskych novín“.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Nominácie  posúdia garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Výsledky súťaže budú oznámené  na slávnostnom odovzdávaní cien začiatkom decembra za účasti predstaviteľov spoločenského, akademického i podnikateľského života. Najlepší z každej kategórie podľa jednotlivých študijných smerov získajú vecné ceny, ako aj finančnú odmenu. Absolútny víťaz získa „Cenu prezidenta SR“.

Top študentskou osobnosťou 2012/2013 sa stala a Cenu prezidenta SR získala Ing. Mária Virčíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, víťazka kategórie Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.

VíťazkaZdroj: Skanska

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)