Slovak Telekom investuje do vzdelania

357104
5.9.2011

So začiatkom školského roka otvára Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda už tretíkrát grantové kolo na podporu inovácií vo vzdelávaní. Prichádza s novým zámerom podporiť projekty rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Navrhnuté projekty by mali viesť mladých ľudí k rozširovaniu ich všeobecného prehľadu o spoločnosti prostredníctvom práce s textom s využitím moderných technológií. Aktívni a tvoriví učitelia základných i stredných škôl a tiež mimovládne neziskové organizácie, ktorých poslaním je zvyšovať kvalitu vzdelávania v tradičnej slovenskej škole, môžu posielať žiadosti o  grant do 14. októbra 2011

Prihlásené projekty bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Medzi najinovatívnejšie projekty rozdelí celkovú sumu 40 000 €. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 4 000 €.

Diskusia (0reakcií)