Spoločne a zodpovedne pre lepší život na východnom Slovensku

Spoločensky zodpovedné podnikanie na východe Slovenska

329276
26.1.2010

Karpatská nadácia je mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá podporuje rozvoj východného Slovenska do roku 1995. Karpatská nadácia sa od roku 2007 aktívne venuje téme spoločensky zodpovedného podnikania.

V súčasnosti Karpatská nadácia realizuje projekt s názvom Spoločne a zodpovedne. Cieľom 19 mesačného  projektu  je posilniť a rozvíjať využívanie potenciálu súkromného sektora ako dôležitého zdroja pre podporu rozvoja komunít východného Slovenska s transferom know-how na Ukrajinu.

Projekt odštartoval v apríli roku 2009.  Úvodnou aktivitou boli bilaterálne stretnutia s malými a strednými podnikateľmi z východného Slovenska. Úlohou stretnutí bolo hľadať existujúce dobré príklady aktívnej miestnej spolupráce podnikateľov s obyvateľmi alebo neziskovými organizáciami. Stretnutia poskytli priestor na to, aby sa malí a strední podnikatelia dozvedeli viac o pozitívach, ktoré im prináša ich pomoc  pri riešení problémov miestnej komunity. Podnikatelia z Košíc, Bardejova, Prešova či Svidníka rozprávali o svojich skúsenostiach s darovaním, sponzoringom i s asignáciou 2% dane z príjmov.

Prípadové štúdie, spracované z týchto stretnutí, tvoria súčasť publikácie s názvom Spoločne a zodpovedne. Ako úspešne spolupracovať pri miestnom rozvoji?. Publikácia priateľskou formou a jednoduchým jazykom predstavuje koncept spoločensky zodpovedného podnikania, dáva tipy, rady a námety čo možno robiť pre to, aby spolupráca medzi súkromným sektorom a neziskovými organizáciami bola úspešná a efektívna. Publikácia je voľne dostupná na www.karpatskanadacia.sk.

V apríli roku 2010 boli zorganizované tri diskusné podujatia v troch mestách na východom Slovensku – Bardejov, Michalovce, Kapušany. Stretnutia bez kravaty poskytli priestor pre otvorenú diskusiu na témy spolupráce podnikateľov s neziskovým sektorom či miestnou samosprávou. Diskutované boli aj otázky medializácie témy spoločenskej zodpovednosti a úlohy miestnych médií pri informovaní o verejne prospešných aktivitách ako aj otázky týkajúce sa skrytej reklamy. Účastníci z Ukrajiny na stretnutí v Michalovciach potvrdili, že situácia na Ukrajine je veľmi podobná a riešia veľmi podobné otázky a problémy ako podnikatelia a neziskové organizácie zo Slovenska.

Aby mohli byť dobré a úspešné  príklady spolupráce predstavené  aj širokej verejnosti, Karpatská nadácia pripravila výstavu, ktorá nesie rovnaký názov ako projekt – Spoločne a zodpovedne. Výstava formou krátkych príbehov doplnených o fotografie predstavuje 18 neziskových organizácií z východného Slovenska, ktoré pri svojich aktivitách spolupracujú s miestnymi firmami a spoločne sa im darí realizovať úspešné projekty.  Návštevníci sa dozvedia, ako je možné jednoducho a nenákladnou formou podporovať kvalitné vzdelávanie autistických detí, koho oslovila myšlienka prispieť na záchranu Šarišského hradu, či kto podporuje starostlivosť o opustených psíkov.

Prvým miestom expozície výstavy bolo OC Optima v Košiciach, kde mali možnosť výstavu vidieť tisícky návštevníkov. Najbližšou zastávkou bude OC Max v Prešove a do novembra 2010 výstava navštívi viaceré mestá východného Slovenska.

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 15 rokov. Nadácia od roku 1995 podporila stovky projektov sumou viac ako 1 milión EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora, poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Karpatská nadácia sa aktívne venuje téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

Projekt Spoločne a zodpovedne je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Diskusia (0reakcií)