SPPoločne zmeniť veci k lepšiemu

SPP s partnermi vyhlasuje 2. ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, prostredníctvom ktorého je možné pozitívne ovplyvniť život v obci, meste či v celom regióne

391570
21.3.2013 / d

V obci Kuchyňa na Záhorí vznikajú nové náučné chodníky. Začali s dobudovaním mosta, ktorý povedie rokmi nepriechodnou krajinou a prirodzeným biotopom bobrov. V obci Horné Semerovce (na obrázku) sa stal zázrak. Miesto, kde bola roky čierna skládka, sa zmenilo na nepoznanie. Obyvatelia ho vyčistili a postavili tam krásne nové detské ihrisko (na obrázku). V Kružlovej zase usilovne pracujú na rekonštrukcii bojiska z obdobia II. svetovej vojny. Otvorenie plánujú symbolicky na 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom. Poviete si, aj my by sme si v našej obci niečo zorganizovali, alebo vybudovali, ale musíme riešiť iné, dôležitejšie veci. Ľudia v Kuchyni, Horných Semerovciach či z Kružlovej to však vzali z iného konca. Uvedomili si, že bez ich pričinenia sa veci samé od seba nezmenia, ani nové nevzniknú. Napísali projekt, aby SPPoločne zmenili veci k lepšiemu.

Program „SPPoločne“, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2012, znamenal spojenie finančných zdrojov troch subjektov, ktoré dlhodobo podporujú verejnoprospešné aktivity – SPP, Nadácie SPP a neinvestičného fondu EkoFond. Priniesol však aj nový rozmer – keďže ľudia v regiónoch sami vedia najlepšie, čo by ich okoliu pomohlo najviac, sami prichádzajú s nápadmi, čo by chceli zlepšiť,  a zároveň sami a transparentne rozhodujú, ktorý projekt si podporu zaslúži najviac a vďaka SPP a jeho partnerom sa aj zrealizuje.

Veľa sa dá SPPoločne zmeniť

Vvýsledky prvého ročníka hovoria samé za seba: definovaný cieľ 200 prihlásených projektov sa podarilo prekonať niekoľkonásobne – celkovo sa prihlásilo 700 projektov, z ktorých odborné komisie vybrali 80 najlepších projektov v každom regióne, spolu 240 projektov. Do hlasovania sa zapojilo takmer 141 tisíc ľudí, ktorí rozhodli, že celkovú sumu  300 tisíc eur si rozdelilo až 40 projektov s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov. Tri mimoriadne zaujímavé projekty získali navyše bonusové ceny v celkovej výške 20 tisíc eur. V súčasnosti säú už mnohé podporené projekty zrealizované alebo sa práve realizujú, takže predkladatelia, ale najmä ľudia, ktorým boli určené, už môžu vidieť alebo naplno vychutnávať výsledky svojho snaženia. 

 Štartuje 2. ročník

Veľký úspech a spontánne pozitívne prijatie prvého ročníka naštartoval druhý ročník programu SPPoločne. Od 20. marca až do 20. apríla 2013 môžu opäť všetky nepodnikateľské subjekty prihlásiť svoje nápady v dvoch kategóriách SPPoločne pre domovinu alebo SPPoločne pre ľudí a v troch regiónoch západ, stred a východ. Aj v tomto ročníku rozhodne o najprínosnejších projektoch široká verejnosť na základe predbežného výberu odborných komisií. Prihlásenie projektu je jednoduché, stačí vyplniť online formulár na www.sppolocne.sk. Z celkovej sumy 320-tis. eur môžu víťazné projekty získať finančný príspevok až do výšky 8-tis. eur.

Zdroj: Foto – Horné Semerovce

Foto – Horné Semerovce

Diskusia (0reakcií)