Študenti do sveta

420759
4.3.2014 / md

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú čiastku na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov vysokých škôl, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

V rámci grantového programu poskytne Nadácia Tatra banky finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

„Vďaka štipendiám od Nadácie Tatra banky sa v minulom roku zúčastnilo až 21 vybraných vysokoškolákov vzdelávacích podujatí v zahraničí. Skúsenosti a znalosti si obohatili nielen v  európskych krajinách ale aj USA, Číne, Novom Zélande, Singapure a Kanade. Teší nás, že môžeme už siedmy rok  vytvárať príležitosti pre ambicióznych študentov z ktorých budú bezpochyby profitovať v ich ďalšom smerovaní,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.

Termín na prihlásenie projektov je 15. apríl 2014.

Plánovaná výška grantu je 57 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €
Projekty sa tento podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na www.nadaciatatrabanky.sk.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)