Studnička ožila

Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka.

426536
22.7.2014 / md

Cieľom projektu Kvapka vody pre našu planétu je okrem zavedenia opatrení na zníženie spotreby vody v budove školy i vyčistenie potoka v miestnej rómskej osade Dolinka a zorganizovanie osvetových podujatí o dôležitosti vody.

Počas posledného školského týždňa vyčistili žiaci okolie studničky v miestnej časti Pavlínka. Vykosili a mierne upravili prístupové miesto a označili studničku tabuľkou, že o túto studničku sa stará ich škola. V budúcom školskom roku budú toto miesto udržiavať naďalej prístupné a viditeľné.

V predchádzajúcich mesiacoch Klenovčania zorganizovali aj niekoľko verejných akcií o potrebe šetrenia pitnou vodou priamo v škole, v miestnej osade Dolinka, odkiaľ je väčšina žiakov školy a na námestí v centre Klenovca.

Počas prázdnin vymenia v škole staré vodovodné batérie a netesniace nádržky na toaletách, čím dosiahnu podstatné zníženie spotreby pitnej vody v budove. Žiaci plánujú aj vyčistiť potok v miestnej rómskej osade Dolinka.

„Sme veľmi radi, že naše peniaze podporia dobrú vec a pomôžu zvýšiť povedomie o dôležitosti vody a nutnosti lepšieho hospodárenia s týmto nenahraditeľným zdrojom,“ uviedla Jana Blecherová z Nestlé.

V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených 14 projektov, celkovou sumou 29 000 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko.

Program podporuje projekty, ktoré sú zamerané na obnovu studní, studničiek a doplnenie prvkov drobnej architektúry v ich okolí, tiež na podporu udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí. Finančná podpora sa sústreďuje aj na opatrenia na zníženie spotreby pitnej vody vo verejných budovách. Projekty sú realizované od marca do októbra 2014.

Zdroj: Ekopolis

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)