T for all, all for T

K programom T-Systems Slovakia v Karpatskej nadácii, ktoré už tretí rok pomáhajú úspešným študentom v sociálnej núdzi sa v tomto roku pridal nový program na podporu dobrovoľníckej práce zamestnancov „T“ for all, all for „T“.

401465
21.10.2013 / md

K programom T-Systems Slovakia v Karpatskej nadácii, ktoré už tretí rok pomáhajú úspešným študentom v sociálnej núdzi sa v tomto roku pridal nový program na podporu dobrovoľníckej práce zamestnancov „T“ for all, all for „T“.  

„Zamestnanecký program „T“ for all, all for „T“ sme založili preto, aby sme podporili aktivity našich zamestnancov aj mimo ich pracovnej doby.  Vďaka nemu dostanú priestor organizácie tretieho sektora, v ktorých aktívne participujú naši zamestnanci. Cieľom je podporiť ich dobrovoľnícku činnosť a pomôcť tak rozvíjať východoslovenský región,“ povedal Thomas Bogdain, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia, s.r.o. O grant v maximálnej výške tisíc eur môžu do 25. novembra 2013 požiadať neziskové organizácie z východného Slovenska, kde sa zamestnanci spoločnosti dobrovoľnícky angažujú. Dobrovoľníctvo je už teraz medzi zamestnancami rozšírené. Pomohli s prácami na hrade Jasenov, v košickom krízovom centre Dorka, združení Radosť či regionálnom Greenpeace. Pri takmer 3-tisíc zamestnancoch je pomerne ťažké zmapovať, kde všade Téčkári ochotne pridali ruku k dielu. Udelenie finančnej pomoci prostredníctvom grantu pritom nie je tematicky obmedzené, dôležitá ja miestna potreba.

Okrem tohto programu je v súčasnosti pod Karpatskou nadáciou otvorený aj program štipendií T- Systems Slovakia. Sumu 1 400 eur na akademický rok 2013/2014 môžu získať ôsmi vysokoškoláci IT a príbuzných odborov, ekonomických a prírodovedných odborov a verejnej správy. Spoločnosť tak na oba programy venuje celkovo 18 000 eur.

Programy sú súčasťou Nadačného fondu spoločnosti T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou, ktorý vznikol v auguste 2013.  

„T-Systems Slovakia je prvou spoločnosťou na východnom Slovensku, ktorá nás oslovila s požiadavkou znásobiť dobrovoľnícku prácu svojich zamestnancov. Sami sme zvedaví, kde všade a akou formou tento nadačný fond pomôže odštartovať novú tradíciu a inšpiruje aj ostatné firmy v regióne. Uchádzači o štipendiá alebo podporu cez zamestnanecký program „T“ for all, all for „T“ získajú podrobnejšie informácie na našej webstránke,“ dopĺňa Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)