Telekom pripravil kampaň s nepočujúcimi hercami

V Deň Nepočujúcich v nedeľu 29. septembra Telekom zmení všetky svoje reklamy do štýlu nemého filmu, aby ich zatraktívnil aj pre Nepočujúcich.

400206
25.9.2013 / md

Pred 100 rokmi by boli Nepočujúci hviezdy, ale môžu byť nimi pre nás aj dnes – odznie v tohtoročnej kampani Telekomu Láska nepotrebuje zvuk, v ktorej účinkujú nepočujúci herci z divadla Tiché iskry. Spot vznikol pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného týždňa Nepočujúcich (23. – 29. septembra 2013), ktorý má za cieľ upozorniť verejnosť na prítomnosť Nepočujúcich medzi nami. „Cieľom kampane je ukázať, že tieto herecké hviezdy a Nepočujúci všeobecne dokážu zažiariť aj dnes. Nepočujúci označujú za ich najväčší problém  postoj spoločnosti. Tie skutočné bariéry sú v mysliach počujúcich ľudí.  Na komunikáciu s Nepočujúcimi nie sú nevyhnutné iba posunky. Veľakrát stačí len jasne artikulovať, byť trpezlivý a rešpektovať ich,“ hovorí šéf korporátnej komunikácie Telekomu Andrej Gargulák. Spoločnosť už 11 rokov pomáha Nepočujúcim a tvorí spolu s nimi projekty, ktoré im skvalitňujú život. Špeciálna reklama sa bude vysielať v televízii počas celého týždňa Nepočujúcich.

Kampaň je inšpirovaná nemým filmom z 20. rokov. Tento žáner je medzi Nepočujúcimi obľúbený pre herecký prejav pripomínajúci pantomímu a krátke zrozumiteľné titulky. Spot sa nakrúcal starou technológiou na 35mm filmovú kameru s kľukou, ktorá umožňovala meniť rýchlosť snímania záberov. V kampani sa tak, ako minulý rok, objaví posunok „I love you“. Hoci posunkový jazyk nie je medzinárodný, tento znak poznajú Nepočujúci na celom svete a vyjadrujú ním lásku. Telekom ním označil aj svoje predajne s posunkujúcimi predajcami, aby Nepočujúci vedeli, kde sa s nimi dohovoria.

V kampani účinkujú nepočujúci herci z divadla Tiché iskry Zuzana Daubnerová, Peter Vrťo a Jozef Rigo, ktorý je aj učiteľom na Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Práve v tejto škole sa bude konať v utorok 24. septembra pre verejnosť Deň otvorených dverí, ktorého hlavným partnerom je Telekom.

Kampaň bude prebiehať aj na Facebooku, kde si fanúšikovia môžu dať do svojej profilovej fotky symbol „I love you“ a súťažiť vo vytvorení vlastných titulkov k nemému filmu z reklamy.

Telekom používa pri slove Nepočujúci veľké N na znak spolupatričnosti k tejto komunite. Viac o tom, ako Telekom pomáha Nepočujúcim, na www.rozumiemenepocujucim.sk.

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich oslavujú Nepočujúci na celom svete. Počas týchto dní chcú dať najavo, že sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú jej čo ponúknuť. Ide najmä o ich nadanie v oblasti kultúry, či už je to tanec, divadlo alebo výtvarné umenie. Na Slovensku tvoria asi 1 % obyvateľstva. Niektorí ľudia sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť. Nepočujúci majú svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)