Umenie, nepočujúci aj bezpečný internet

Prehľad CSR aktivít Nadačného Fondu Slovak Telekom

335021
28.2.2011 / Pavel Sibyla

Podpora súčasného slovenského umenia, integrácia nepočujúcich či ochrana detí pred virtuálnym prenasledovaním a zneužitím informácií prostredníctvom internetu. Aj tieto aktivity zahŕňa činnosť Nadačného Fondu Slovak Telekom, ktorý spravuje Nadácia Intenda. Na nasledovných riadkoch prinášame stručný prehľad prebiehajúcich programov Fondu, podrobné informácie záujemcovia nájdu na stránke www.fondst.sk.

Rozumieme nepočujúcim

Nepočujúci sú dôležitou komunitou, ktorú Slovak Telekom podporuje už viac ako deväť rokov. Aktivity zodpovedného podnikania smerujú k uľahčeniu ich integrácie do spoločnosti. Rok 2010 priniesol nové formy spolupráce. Spolu s občianskym združením Myslím spoločnosť pripomenula verejnosti Medzinárodný deň Nepočujúcich, na ktorom vystúpili nepočujúci umelci a známe tváre. V projekte 7. zmysel sa do úlohy nepočujúcich dostalo sedem známych osobností spoločenského života , ktoré museli zvládnuť  rôzne životné situácie len pomocou posunkového jazyka. Kampaň mala mediálny úspech a upozornila verejnosť na problémy Nepočujúcich. Základy posunkového jazyka v bezplatnom kurze sa vlani naučilo 20 nových účastníkov z radu verejnosti Zároveň sa naučilo posunkový jazyk 33 predajcov pracujúcich v predajniach Slovak Telekomu a 12 predajcov, ktorí už ovládali posunkový jazyk, sa zdokonalilo v kurze pre pokročilých.

Slovak Telekom zorganizoval aj kurz marketingových zručností pre už existujúcich nepočujúcich podnikateľov a zároveň otvoril už po štvrtýkrát vzdelávací grantový program pre začínajúcich podnikateľov Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE. K existujúcemu Paušálu pre Nepočujúcich pribudol aj nový produkt – zvýhodnený Mobilný internet pre Nepočujúcich.

Podpora súčasného umenia

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda sa venuje oblastiam podpory súčasného umenia v rôznych regiónoch Slovenska, inováciám vo vzdelaní a podpore zdravotne alebo sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov. V roku 2010 podporil 56 projektov a 23 individuálnych žiadateľov celkovou sumou 227 958,97 €. Finančné prostriedky boli rozdeľované na základe hodnotenia nezávislých odborných komisií v štyroch grantových kolách a jednej výzve pre talentovaných, sociálne znevýhodnených študentov. Medzi podporenými projektmi boli napríklad divadelné predstavenie Dunajdráma, ktoré spojilo prvýkrát na javisku hercov profesionálov a hercov bezdomovcov, informačné centrum rozvíjajúce sociálne vzťahy seniorov, e-learning pre zrakovo postihnutých mladých ľudí či výučba pomocou moderných technológií na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre.

Do 13. grantového kola je sa možné prihlásiť do 1. apríla 2011. Tohtoročným cieľom grantovej výzvy je podporiť vznik pôvodných umeleckých diel. Maximálne výška podpory predstavuje sumu 7,000 eur.

Voľný čas zamestnancov pre dobrú vec

Vo firemnom dobrovoľníctve Slovak Telekom priniesol v roku 2010 dve nové aktivity. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku motivovala svojich zamestnancov, aby nielen darovali krv, ale zároveň aj rozšírili Národný register darcov kostnej drene. Projekt s názvom Malý veľký dar bol zorganizovaný dvakrát. Zúčastnilo sa ho 87 ľudí, spolu darovali 36,5 litrov krvi a po splnení vstupných požiadaviek vstúpilo do Národného registra darcov kostnej drene 28 ľudí. Úspech malo aj sadenie 600 mladých smrekov v zničených oblastiach Tatier za prítomnosti lesníkov Štátnych lesov TANAP-u. Ďalej sa zamestnanci zapojili do zbierky šatstva, zdravotníckeho materiálu, knižiek a hračiek pre deti, do programu Hlavy pomáhajú, v ktorom pomáhajú rôznym organizáciám svojimi skúsenosťami a vedomosťami a zúčastnili sa podujatí Naša Bratislava, Naša Žilina a Deň dobrovoľníctva, ktorých cieľom je zapájať zamestnancov rôznych firiem do dobrovoľníckych aktivít v meste.

Zamestnanci sa zapojili do interných zbierok, v ktorých spolu vyzbierali 8 162 € na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v Haiti v januári, na detský letný tábor pre deti z oblastí postihnutých júnovými povodňami a na pomoc Detskému domovu pre nepočujúce deti Maurícius počas vianočného večierku.

Slovak Telekom podporuje aj angažovanosť zamestnancov v prospech komunity cez zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite zameraný na podporu dobrovoľníctva. Zamestnanci mohli odporučiť projekty mimovládnych organizácií na celom Slovensku. Vďaka tomuto konceptu bude v roku 2011 realizovaných 86 projektov. Tri vlastné dobrovoľnícke aktivity vymysleli aj sami zamestnanci. Boli podporené v rámci programu Dobrovoľnícky projekt zamestnancov.

Podpora darcovstva prostredníctvom  technológií

Slovak Telekom využíva komunikačné technológie a know-how aj na rozvoj darcovstva na Slovensku. Snaží sa vyzývať a motivovať svojich zákazníkov, aby pomohli a finančne prispeli na vybrané verejné zbierky. Svojich partnerov si uvážlivo vyberá a kontroluje, aby sa peniaze dostali tam, kam ich zákazníci poslali. Dohliada, aby sa zbierky realizovali transparentne a v súlade so zákonom. Zbierky prevádzkuje bezplatne a vždy odvádza 100 percent vyzbieraných finančných prostriedkov. V roku 2010 spoločnosť zrealizovala 14 mobilných zbierok a naďalej prevádzkovala 3 bezplatné čísla na verejnoprospešné účely – Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, Národnú linku pomoci obetiam domáceho a sociálneho násilia a Linku pre budúcnosť.

Jednou z telekomunikačných zbierok je aj Dobrý anjel pomáhajúc rodinám s ťažko chorými deťmi či rodičmi, na ktorú Slovak Telekom upozornil svojich zákazníkov v máji tým, že vyhlásil máj za mesiac Dobrého anjela v T-Centrách. Predajcovia nosili odznak Dobrého anjela a informovali zákazníkov o novej možnosti aktivovať si pravidelné mesačné prispievanie do systému Dobrý anjel už pri aktivácií služieb v T-Centrách. Cieľom bolo šíriť osvetu o darcovstve a prepájať služby spoločnosti s možnosťou urobiť dobrý čin. V októbri Slovak Telekom nadviazal na danú aktivitu a rozšíril zákazníkom možnosť prispievať na Dobrého anjela aj prostredníctvom klubových bodov z max klubu.

Ochrana detí na internete cez rozprávky

Slovak Telekom je partnerom rozprávkového seriálu občianskeho združenia eSlovenko o bezpečnom využívaní internetu OVCE.sk. Postavičky deťom radia, ako sa nestať obeťou reťazových mailov, virtuálneho prenasledovania či zneužitia údajov.

Rozprávky režíroval Jaroslav Baran, autorom scenára je Miroslav Drobný. Hlasy postavičiek v slovenčine nahral herec Jozef Vajda. Netradičným „hlasom“ v časti Ogrgeľ bol aj grgajúci chlapček známy z televíznej talentovej súťaže Patrik Leško.

Všetky rozprávky nájdete na adrese www.ovce.sk. Dostupné sú i verzie pretlmočené do posunkového jazyka či  multijazyčné verzie rozprávok, ktoré sa postupne dabujú známymi osobnosťami z každej krajiny Európske únie aj pre medzinárodného diváka. 

Viac o tom, ako môžete svoje deti chrániť pri používaní internetu a mobilnej komunikácie, sa dočítate tu.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)