UniCredit pomôže opusteným deťom nájsť rodinu

Zamestnanci rozhodli, ktorý z troch projektov firma podporí

351868
9.6.2011

Na prelome jarných mesiacov mali zamestnanci UniCredit Bank jedinečnú možnosť rozhodnúť svojim hlasom o podpore jedného z troch charitatívnych projektov, týkajúcich sa sociálne najslabších skupín našej spoločnosti – detí, mladých ľudí a migrantov. Slovenská UniCredit Bank je prvou krajinou v rámci skupiny UniCredit, kedy skupinová nadácia UniCredit Fountation presunula zodpovednosť rozhodnúť o podpore projektu na zamestnancov krajiny, kde sa projekt neziskovej organizácie zrealizuje.

Víťazom interného hlasovania v programe „Your Choice, Your Project“ (Naša voľba, náš projekt), ktorý UniCredit Foundation, nadácia skupiny UniCredit začiatkom jari vyhlásila, sa stal projekt občianskeho združenia Návrat – Dajme deťom rodinu, ktorý získal viac ako 60 % všetkých zamestnaneckých hlasov. Od 1. mája sa tak UniCredit Bank v spolupráci so skupinovou nadáciou UniCredit Foundation stane na najbližšie dva roky partnerom občianskeho združenia Návrat, ktoré už viac ako 18 rokov pomáha opusteným deťom z detským domovov získať skutočný domov. Hlavným posolstvom Návratu je podporiť rodinu (biologickú i náhradnú), ako jedinú existujúcu „inštitúciu, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin dieťaťa.

To, čo deťom v domove chýba, je blízky a stabilný vzťah s rodičmi, alebo s niekým, kto plnohodnotne zastáva ich rolu. Deti z detských domovov si často so sebou prinášajú mnoho negatívnych zážitkov, ktoré môžu spôsobiť neočakávané problémy v ich správaní. Takéto ťažkosti dokážu niekedy odradiť aj to najsilnejšie odhodlanie a lásku náhradných rodičov a viesť k zlyhaniu celého projektu adopcie, či pestúnstva. Návrat dlhodobo pracuje na rozvíjaní systému odbornej pomoci a podpory náhradným rodinám s cieľom prekonávať vzniknuté problémy, ktoré môžu počas procesu adopcie vzniknúť. Vďaka hlasom zamestnancov UniCredit Bank Slovakia a. s. tak prostredníctvom finančnej podpory UniCredit Foundation môže Návrat počas najbližších 2 rokov zintenzívniť svoje aktivity zamerané na úspešný priebeh adopcií a pestúnstiev.

Okrem toho aj zamestnanci UniCredit Bank sa zapoja do podpory aktivít Návrat o. z. a to nielen príspevkami do zbierok športových potrieb či detských kníh, ktoré získajú deti v náhradnej starostlivosti ale i osobnou účasťou zamestnancov na tzv. kluboch náhradných rodín s cieľom poskytnúť rodinám v prípade ich záujmu bezplatné finančné poradenstvo. Aby sme uľahčili život rodinám, ktoré našli odvahu poskytnúť plnohodnotný domov deťom, ktoré doteraz nepoznali skutočný domov, sme pripravení vzájomnú spoluprácu v budúcnosti rozvíjať napr. aj vo forme zvýhodnených bankových produktov a služieb.

“Som veľmi rád, že s týmto projektom na Slovensku začíname a prispejeme tak k tomu, aby viac detí mohlo vyrastať priamo v kruhu rodiny,“ povedal Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation. Ako ďalej M. Carrara uviedol, „Slovensko je prvou krajinou, kde sme sa rozhodli zorganizovať hlasovanie zamestnancov, pretože bolo pre nás dôležité spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú a umožniť práve im rozhodnúť o podpore toho výnimočného projektu.“

Diskusia (0reakcií)