Univerzitná kvapka krvi

444702
15.11.2015 / md

Do 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi, ktorú už tradične zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, sa zapojilo 429 študentov, zamestnancov a priaznivcov najväčšej slovenskej univerzity. 

Univerzitná kvapka krvi 2015 sa konala od 3. do 12. novembra 2015 na šiestich odberných miestach – Právnickej fakulte UK, Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte managementu UK.

Prvenstvo v počte darcov krvi patrí aj tento rok Prírodovedeckej fakulte UK, kde kvapka krvi prebiehala tri dni (spolu 161 darcov). Na internát martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK prišlo 79 darcov, na Právnickú fakultu UK 65, na Fakultu telesnej výchovy a športu UK 53, Fakultu managementu UK 36 a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK 35 darcov krvi z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov univerzity.  

„Šiestym ročníkom Univerzitnej kvapky krvi sme presiahli počet 2300 darcov krvi, ktorí sa doposiaľ do našej dobročinnej akcie zapojili. Osobitne ma teší, že aj v tomto ročníku sme privítali veľké množstvo prvodarcov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Cieľom Univerzitnej kvapky krvi je vytvoriť u študentov návyk pravidelného darcovstva najvzácnejšej tekutiny. Iba na Slovensku sa každoročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Darca krvi dokáže pomôcť až trom pacientom - jednotka odobratej krvi sa spracováva na tri súčasti: koncentrát červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená plazma. Krv sa denne využíva na záchranu životov pri úrazoch a operáciách, pri transplantácii orgánov a v neposlednom rade slúži onkologickým pacientom, ktorých z roka na rok pribúda.

Partnermi 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi boli spoločnosti Nestlé, Kofola, FAnn parfumérie, dm drogerie markt, Rajo, Forza Music, Dr. Oetker, DRU, Intersnack, Hamé, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dopravný podnik Bratislava.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)